In de werkgroepen komen leden van de werkgroep en een aantal fractieleden maandelijks samen. Deze vergaderingen worden voorgezeten door een voorzitter. Namens de voorzitters van beide werkgroepen (Dik en Sander van de werkgroep Sociaal en Daniel van de werkgroep Fysiek) doen we de oproep om je bij interesse aan te melden. Wil je gewoon een keer meekijken of heb je vragen, laat het ons dat dan ook weten. Vul het formulier in onderaan deze pagina. Als je aangeeft meer informatie te willen, neemt een van de voorzitters contact met je op. 

Namens de voorzitters van de werkgroep Sociaal, Dik en Sander, delen we ook nog graag onderstaand bericht met jullie: 

We willen van start gaan met een Leidse GL werkgroep Sociaal Domein. Wie doet er mee? 

We zijn al met een klein voorbereidingsgroepje bij elkaar gekomen. Het idee is dat de werkgroep onze raadsleden over lopende en actuele onderwerpen adviseert, maar ook op eigen initiatief een onderwerp agendeert.

De groep komt ongeveer één keer in de maand bijeen. Ons idee is om als eerste grote onderwerpen zorg en wonen van ouderen en schuldhulpverlening op te pakken. 

Het bijwonen van de vergaderingen vraagt ook voorbereidingstijd, zoals het lezen van raadstukken of literatuur. 

Wij zijn ook op zoek naar mensen die ons willen helpen bij de organisatie van deelprojecten. Dit kan bijvoorbeeld een filmavond zijn over het onderwerp, een bezoek aan een relevante instelling of het voorbereiden van een thema-avond. 

Tot slot willen wij graag een beroep doen op de (ervarings)deskundigheid van de leden van GroenLinks Leiden. Je kunt dan benaderd worden door de werkgroep voor jouw bijzondere advies.

Heb je interesse, laat ons dat weten en geef aan:

  • of je deel wilt nemen aan de werkgroep,
  • we gebruik mogen maken van je (ervarings)deskundigheid op een specifiek terrein binnen het sociaal domein en
  • je beschikbaar bent voor bijzondere projecten. 

Wil je meer weten? Mail ons of vul onderstaand formulier in! 

Groet, Dik (diktoet1@gmail.com) en Sander (SRigter@trimbos.nl)