GroenLinks Leiden is een actieve afdeling en met bijna 500 leden een van de grotere GroenLinks afdelingen van Nederland. Momenteel hebben we een vacature in het bestuur. Als bestuurslid ben je samen met de 6 andere bestuursleden medeverantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de afdeling en het ondersteunen van de fractie. Het bestuur werkt daarin nauw samen met de fractieleden, de diverse commissies en andere actieve vrijwilligers.
Alle bestuursleden hebben naast de reguliere bestuurstaken een specifieke portefeuille. Voor het bestuurslid dat we zoeken, is dit de portefeuille Leden (werven, binden en boeien van leden).

Taken algemeen bestuurslid
Als algemeen bestuurslid heb je de volgende taken:
• Agenderen van en zorgdragen voor de uitvoering van je portefeuille
• Aanwezig zijn bij de maandelijkse bestuursvergaderingen
• Aanwezig zijn en helpen bij de ALV’s en thema-avonden
• Bij toerbeurt aanwezig zijn bij GL-activiteiten, zowel lokaal als landelijk
• Ondersteunen van de andere bestuursleden.

Profiel
Om alle taken goed te kunnen vervullen breng je bij voorkeur de volgende eigenschappen mee:
• Je draagt het GroenLinks-gedachtegoed een warm hart toe
• Je woont in Leiden of omgeving
• Je bent enthousiast en gemotiveerd
• Je bent proactief, zelfstandig en vindt het leuk om samen te werken
• Je bent bereid om je ten minste twee jaar voor het bestuur in te zetten
Een bestuursfunctie is op basis van vrijwilligheid en kost je ongeveer een paar uur tot een dagdeel per week. Ervaring met bestuurswerk is fijn, maar geen vereiste.

Meer info
Interesse of wil je meer informatie? Neem contact op met Gemma Lago via voorzitter@groenlinksleiden.nl of 06-48974830.