Wat zou Leiden zijn zonder het welzijnswerk? Het vormt de sociale basis onder onze stad. De gemeente heeft hervormingen aangekondigd om het welzijnswerk te versterken. Een complex proces en goed voor veel gespreksstof. Na lang nadenken en het afwegen van de voors en tegens is de fractie positief over deze stap. Aan de hand van vier veelgehoorde vragen en antwoorden vertellen we je hoe we tot deze conclusie zijn gekomen.

Het Leidse welzijnswerk is bijzonder divers van aard. Elke dag zetten talloze professionals en vrijwilligers zich in om inwoners laagdrempelig te helpen. Bijvoorbeeld met sport- en spelactiviteiten voor jongeren, met hulp bij de financiële administratie voor volwassenen, of met ontmoetingsactiviteiten voor ouderen.

Het college van Leiden heeft onlangs besloten om de financiering van dit welzijnswerk te wijzigen. Het budget blijft hetzelfde (€9 miljoen per jaar), maar de wijze waarop het verdeeld wordt gaat veranderen. In plaats van met subsidies werkt de gemeente voortaan met aanbestedingen. Dat wil zeggen dat het college een opdracht in de wereld zet, waarop verschillende partijen zich in mogen schrijven.

Dit besluit zorgt voor veel gesprek in de stad. Het betreft dan ook een erg complex thema, waar GroenLinks Leiden lang over nagedacht heeft. Na het afwegen van de voors en tegens is de fractie positief over deze stap. De kwaliteit van het welzijnswerk komt namelijk voorop te staan, en de gemeente neemt door deze stap strakker de regie op die kwaliteit, in het belang van de inwoners van onze stad, van de Leidenaren.

Hoe GroenLinks Leiden tot deze conclusie komt wordt hieronder uiteengezet aan de hand van vier veelgehoorde vragen & antwoorden.

 

  1. Waarom kiest het college voor een aanbesteding?

Op dit moment geeft Leiden meer dan 500 subsidies uit aan ongeveer 75 organisaties. De verhoudingen tussen gemeente en organisatie zijn vaak historisch gegroeid. Het college ervaart veel overlap in activiteiten van de verschillende organisaties: zij zien nog te weinig dat organisaties samenwerken op nog betere voorzieningen mogelijk te maken voor onze Leidse inwoners.

  1. Welke nadelen kleven hieraan?

Een nadeel van aanbesteden is dat je niet weet welke partij(en) er uiteindelijk uit gaan komen om het welzijnswerk voor Leiden op te pakken. Het zou kunnen dat er een partij van buiten de stad komt met de beste inschrijving. Die vervangt dan de partijen die al jarenlang actief zijn in Leiden.

Ook kan het een nadeel zijn dat welzijnspartijen met elkaar gaan concurreren om de beste inschrijving te krijgen. Wat we willen is geen concurrentie, maar de beste voorzieningen voor onze inwoners.

  1. Welke voordelen zijn hiermee te behalen?

Het grote voordeel van het uitschrijven van een aanbesteding, is dat je als gemeente zelf eenduidig een opdracht kunt formuleren voor het welzijnswerk. De gemeente is eindverantwoordelijke voor goede ondersteuning en zorg aan haar inwoners, dat zijn niet de instellingen. Door een opdracht uit te zetten waarin duidelijk staat wat de gemeenschap van Leiden wil, wordt de grip op het welzijnswerk vergroot. Ook kunnen doelen in een aanbesteding helder geformuleerd worden en kan hierop goed gemonitord worden door de gemeente. Zo kunnen we beter sturen op kwaliteit. 

Bijkomend voordeel is dat goed functionerend welzijnswerk heel veel duurdere zorg kan voorkomen. Veel mensen zijn gebaat bij een laagdrempelig aanspreekpunt. Daarin kan welzijnswerk heel veel doen. Hoe sneller en laagdrempeliger mensen terecht kunnen bij bijvoorbeeld budgetmaatjes, spelactiviteiten, sollicitatiecoaches of gezellige buurtactiviteiten, hoe minder psychische of fysieke klachten ze ontwikkelen. Meer welzijn zorgt voor meer geluk en minder behoefte aan zwaardere zorg!

  1. Wat is de mening van GroenLinks Leiden?

De fractie van GroenLinks is positief over de aanbesteding. Allereerst is het natuurlijk goed dat er €9 miljoen per jaar beschikbaar blijft. Daarnaast is het een goede zaak dat het college grip pakt op het welzijnsdomein. Gemeenschapsgeld wordt op die manier zo effectief  mogelijk besteed aan het welzijn van de Leidenaren. Het is ook een nieuwe mogelijkheid voor de raad om meer te kunnen sturen op de inhoud en beter de resultaten van het welzijnswerk te kunnen verantwoorden.

GroenLinks is vooral blij met de manier waarop de aanbesteding uitgezet is. Dat is echt op de ‘GroenLinks’-manier: sociaal en progressief. Waar meer rechtse partijen zouden sturen op een zo laag mogelijke prijs, staat bij ons de kwaliteit centraal. Bij de aanbesteding speelt de prijs dan ook geen rol: de opdracht wordt gegund aan de partij die de beste kwaliteit levert. Ook is continuïteit voor de Leidse inwoner van groot belang: de huidige partijen die al jaren in Leiden actief zijn krijgen zo een voordeel ten opzichte van externe partijen. Daarnaast krijgen de grotere organisaties ook extra punten als ze vrijwilligersorganisaties betrekken bij het uitvoeren van de opdracht. Het vele waardevolle werk dat vrijwilligers doen behoudt zo de waardering die het verdient.

Ook krijgen inschrijvers de ruimte om al hun vragen te stellen tijdens een informatiebijeenkomst én dialooggesprekken, en worden ze mede beoordeeld op basis van een interview. Het is dus geen kille marktmachine waarbij organisaties een stukje papier inleveren dat beoordeeld wordt: er is sprake van uitvoerige dialoog voor het opbouwen van duurzaam partnerschap. De partijen kunnen daarnaast aanspraak doen op hulp bij de aanbesteding vanuit de gemeente, mochten ze zelf de expertise nog missen.

Een laatste punt om te noemen, is de duur van het contract: die wordt aangegaan voor vijf jaar, met de mogelijkheid om vier keer met één jaar te verlengen. Ook op deze manier investeert de gemeente in duurzaam partnerschap met de Leidse welzijnspartijen.

 

Meer weten?

Meer lezen over de aanbesteding? Kijk dan eens in de documenten zelf op Tenderned. Hier zie je precies hoe de aanbesteding in elkaar zit! In het document ‘Aanbestedingsleidraad SSB’ staat het hele aanbestedingsproces beschreven, en is een samenvatting te vinden van alles wat de gemeente graag wil op het gebied van het welzijnswerk.

Nog eens praten met de fractie over dit thema? Neem dan contact op met ons raadslid Rembrandt Rowaan (r.rowaan@gemeenteraadleiden.nl) of met onze fractievoorzitter Ashley North (a.north@gemeenteraadleiden.nl)