De gemeenteraad heeft besloten flink te investeren in deze wijken. De leefbaarheid in deze wijken zal er flink op vooruit door o.a. het toevoegen van 89 nieuwe bomen/struiken in het gebied en verbeteringen voor de verkeersveiligheid. Denk aan het inrichten van straten als erf, met een maximumsnelheid van 15km/pu. Ook komt er meer ruimte voor ontmoeting tussen buurtbewoners, bijvoorbeeld met picknicktafels en een nieuw calisthenics gebied bij de Willem Klooslaan.

Op die manier wordt ongebonden sport en spel in de openbare ruimte gepromoot. Door een voorstel van GroenLinks zal in de Haagweg-zuid, net als in het Noorderkwartier, ook het zogenaamde ‘groeimodel’ worden toegepast. Dit betekent dat als de parkeerdruk verder daalt de komende jaren extra parkeerplaatsen kunnen verdwijnen. Die ruimte kan dan samen met de bewoners worden ingevuld, bijvoorbeeld met nog meer groen! Zo maken we samen het verschil.