Hoe moet het verder met de Leidse regio?

Vorig jaar hebben de gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Zoeterwoude en Voorschoten een ambitieuze toekomstagenda vastgesteld. Daarin staan plannen voor urgente kwesties zoals duurzaamheid en woningbouw. Maar hoe die agenda het beste uitgevoerd kan worden, daarover lopen de meningen uiteen.

Een speciaal daarvoor ingestelde stuurgroep heeft voorgesteld om een regioraad samen te stellen. GroenLinks denkt niet dat die regioraad duidelijkheid schept voor onze inwoners. Bovendien vrezen we dat een extra bestuurslaag, met raadsleden die niet direct gekozen zijn, zal leiden tot bureaucratie en uitholling van de rol van de echte gemeentelijke raadsleden. Fractielid Jos Olsthoorn licht dat toe in dit korte interview. Die visie wordt gelukkig door veel partijen in veel gemeenten gedeeld. Maar hoe kunnen we dan wel die ambitieuze toekomstagenda bereiken? Voor GroenLinks staat een goede democratische legitimiteit voorop. Het kan wat ons betreft dan ook twee kanten op: of we houden de samenwerking zoals deze nu is en verbeteren de relaties tussen de verschillende raden en colleges, of we gaan uiteindelijk naar een fusie toe.

Heeft u vragen of opmerkingen over dit onderwerp? Neem contact op met Walter van Peijpe of Jos Olsthoorn.