Eerder werd het huurteam na aandringen van GroenLinks al aangekondigd, maar bleken de financiën te ontbreken om echt serieus aan de slag te gaan. Bij de afgelopen begrotingsbehandeling hebben we geregeld dat het huurteam nu volledig uitgerust aan de slag kan.

Door de krapte op de woningmarkt, liggen misstanden op de loer. Je positie als huurder is formeel 
best goed beschermd, maar in de praktijk blijkt het vaak maar al te lastig om daadwerkelijk je recht
 te halen. Of het nu gaat om het vragen van teveel huur, het onterecht laten betalen van
 bemiddelingskosten, het niet uitvoeren van broodnodige reparaties en onderhoud of het niet 
terugbetalen van vooraf betaalde borg: maar al te vaak horen we verhalen over onwenselijke en vaak
 niet toegestane situaties.

In een aantal gevallen kan je dan naar de landelijke huurcommissie, maar
 die stap is vaak te groot, bijvoorbeeld als je een intimiderende huurbaas hebt, vanwege de vaak 
lange wachttijd of omdat je bijvoorbeeld als buitenlandse student de weg niet goed weet. Voor al
 deze situaties moet het Leidse huurteam uitkomst gaan bieden, bijv. door te adviseren over rechten
 en plichten of werk uit handen te nemen bij het starten van een procedure.


GroenLinks pleitte voor huurteam

GroenLinks pleitte al vaker voor het instellen van zo’n huurteam. We waren dan ook blij toen de start 
ervan een jaar geleden werd aangekondigd in de woonvisie, waarin het gemeentelijke woonbeleid 
voor de komende jaren vastgesteld werd.

Vervolgens bleek echter dat het budget dat ervoor 
vrijgemaakt was slechts een erg beperkte proef mogelijk maakte. Daarom zijn we samen met D66 op
zoek gegaan naar meer geld en hebben vervolgens met brede steun in de raad geregeld dat het
 huurteam serieus aan de slag kan met misstanden op de Leidse huurmarkt.

Er moet gewerkt gaan 
worden met een professionele kracht die als coördinator gaat samenwerken met lokale vrijwilligers,
 zoals studenten die zelf ervaring willen opdoen met juridische dienstverlening. In eerste instantie 
gaat het om een pilot van 2 jaar, waarna we gaan evalueren om te bepalen of het project wordt 
doorgezet.

Orde op zaken op de woningmarkt


De komst van het huurteam is te zien als onderdeel van een breder pakket aan maatregelen om orde 
op zaken te stellen in de Leidse woningmarkt, om wonen in Leiden bereikbaar en betaalbaar voor 
iedereen te houden. Zo stelden we eerder bij de nieuwe verkameringsregels al goed
 verhuurderschap en een eerlijke huurprijs als voorwaarden om een pand te mogen ombouwen en de 
kamers te verhuren.

Intussen blijven we uiteraard – met visie en oog voor de omgeving - verder
 bouwen aan betaalbare woningen in Leiden, van sociale huurwoningen tot studentenhuisvesting. Zo
 proberen we iets te doen aan de overspannen woningmarkt en de wachttijden terug te dringen.