Volgens Alex is het belangrijk dat Leiden iets doet aan de hoge inkomenseisen die verhuurders nu vaak stellen: "Als je meer dan 4 keer de huur als maandinkomen moet hebben, is deze middeldure huur tot 1000 euro echt niet bereikbaar voor de starters en middeninkomens waar we de woningen voor bouwen." De motie werd ingediend tijdens de behandeling van de Doelgroepenverordening. Daarin legt de gemeente strikt vast voor welke doelgroepen bepaalde woningen bedoeld zijn.

Doelgroepenverordening

Een belangrijk instrument, legt Alex Friso uit: "Dankzij onze inzet is 30% van de nieuwbouw in Leiden sociale huur en daar bovenop nog eens 20% middeldure huur, tot 1000 euro. Met deze verordening leggen we ook echt vast dat ontwikkelaars in dit segment bouwen en dat ze de huurprijs niet te hard mogen laten stijgen. Wat in deze verordening nog miste, was het paal en perk stellen aan de inkomenseisen die vaak gesteld worden. Door deze uitspraak zegt de gemeenteraad dat de woningen niet alleen een betaalbare huurprijs moeten hebben, maar ook bereikbaar moeten zijn voor mensen met een gewoon inkomen."

Het voorstel om iets te doen aan de inkomenseisen kon niet direct in de Doelgroepenverordening worden opgenomen. Regels over toewijzing van woningen worden namelijk met de hele regio gemaakt. De raad heeft de verantwoordelijk wethouder Spijker daarom verzocht om zich in de regio hard te maken voor maatregelen. Binnenkort moet duidelijk worden of zij haar collega's in omliggende gemeenten mee krijgt, zodat ook daar het betaalbare huursegment daadwerkelijk bereikbaar is voor iedereen.