Innovaties beschermd wonen

Na vragen van GroenLinks Leiden heeft het college een erratum geschreven op het voorstel om regionaal 1 miljoen beschikbaar te stellen voor innovaties op het gebied van beschermd wonen. GroenLinks is erg blij dat nu expliciet in het raadsvoorstel is vastgelegd dat ook cliënten en ervaringsdeskundigen uit de doelgroep zelf innovaties rondom beschermd wonen tot stand kunnen gaan brengen. Initiatieven van onderop kunnen voor echte innovaties zorgen, want juist de cliënten en ervaringsdeskundigen weten vaak als de beste wat de belangrijke veranderingen zijn.

 

Om deze particuliere initiatieven serieus in staat te stellen om het innovatiebudget te gebruiken voor waardevolle projecten, is het wel belangrijk dat zij hierin ook gefaciliteerd worden. We zijn dan ook blij met de toezegging van de wethouder om met Stichting ZON een oplossing te zoeken om kleine, particuliere initiatieven van meet af aan te faciliteren bij het schrijven van een aanvraag.

Sinds 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor beschermd wonen: zorg in een instelling voor mensen die (tijdelijk) niet zelfstandig kunnen wonen, bijvoorbeeld in een GGZ-instelling of in de daklozenopvang. De bedoeling is dat het aantal mensen dat in een instelling woont langzaam afneemt en dat de betreffende cliënten met (soms intensieve) begeleiding in hun eigen huis blijven wonen. GroenLinks vindt het belangrijk dat ook mensen met een zware zorgvraag zo lang mogelijk in hun eigen huis tussen andere Leidenaren kunnen blijven wonen, zolang we oog houden voor het feit dat een deel van de cliënten altijd de veiligheid van een instelling nodig zal hebben. Om de verandering naar meer intensieve begeleiding mogelijk te maken zijn proeftuinen nodig waar met nieuwe vormen van zorg geëxperimenteerd kan worden. GroenLinks is erg blij dat cliënten en ervaringsdeskundigen nu ook zelf aanvragen kunnen doen voor dergelijke proeftuinen.