In aanloop naar de Provinciale verkiezingen gaan we in gesprek met kandidaten die op de lijst staan. Nu aan de beurt is Wethouder Duurzaamheid, Mobiliteit en Beheer Openbare Ruimte: Martine Leewis!

Stel jezelf even voor!

Ik ben Martine Leewis, sinds 23 mei 2018 wethouder Duurzaamheid, Mobiliteit en Beheer Openbare Ruimte voor GroenLinks in Leiden. Samen met GL collega Yvonne van Delft, Marleen Damen (PvdA), Fleur Spijker en Paul Dirkse (beide D66) vormen wij een ambitieus, progressief college dat vol voor duurzaamheid gaat.

Hoe ben jij bij GroenLinks Leiden terecht gekomen?

Ik ben al ruim 10 jaar binnen GL actief, maar tot dusver vooral achter de schermen of indirect. Ik ben 5 jaar voorzitter van de afdeling Leiden geweest, en vervolgens ook voorzitter van verscheidene andere
commissies. Daarnaast was ik actief lid van de Landelijke werkgroep water, en ben via die lijn bij het Hoogheemraadschap Rijnland beland. Immers, GL doet niet onder eigen titel mee aan de waterschapsverkiezingen, maar steunt Water Natuurlijk. Toen ze daar 10 jaar geleden kandidaten zochten, ben ik als GroenLinkser actief geworden binnen Water Natuurlijk. En ben vervolgens eerst 6 jaar
fractievoorzitter geweest, en de drie jaar voor mijn wethouderschap Hoogheemraad.

Je bent nu momenteel wethouder van duurzaamheid, mobiliteit en beheer openbare ruimte. Hoe is dit zo gelopen? / Wilde je altijd al wethouder van duurzaamheid, mobiliteit en beheer openbare ruimte worden?

Het wethouderschap is min of meer toevallig op mijn pad gekomen. Ik heb heel veel met de onderwerpen van mijn portefeuille, met name met klimaatadaptatie, water, vergroenen en biodiversiteit. Ook in mijn
overig werkzaam leven heb ik me daar altijd mee bezig gehouden. Mijn inhoudelijke betrokkenheid, gecombineerd met mijn bestuurlijke ervaring als Hoogheemraad, bleken voor de fractie aanleiding te zijn om me te vragen wethouder te worden. Zeker toen we twee kandidaten (!) mochten leveren, werd dat accuut. Ik vind het natuurlijk een eer en een genoegen dat deze kans me gegund is!

Kan je uitleggen hoe de introductie van het integraal waterketenplan tot stand is gekomen? En wat de ontwikkelingen tot nu zijn?

Het Integraal Waterketen Plan, dat in januari door Leiden is vastgesteld, is een prachtig voorbeeld van de toenemende samenwerking tussen gemeenten, Hoogheemraadschap en twee waterleidingbedrijven in de waterketen. Met de waterketen bedoelen we alles: van drinkwatervoorziening, regen- en smeltwater opvang tot rioolwaterverwerking. Die samenwerking is voor de ‘waterenthousiastelingen’ heel voor de hand liggend; water houdt zich niet aan gemeentegrenzen, en het is logisch om expertise te delen. Vervolgens is het natuurlijk een hele toer om beleid (module 1) en maatregelen (module 2) voor al die partijen gelijkluidend te laten zijn. Maar juist omdat de financiën (module 3) per partij specifiek zijn houdt iedereen voldoende ruimte om, binnen gezamenlijke kaders, eigen afwegingen te maken. Voor Leiden biedt dit plan een belangrijke drager voor klimaatadaptatie, bijvoorbeeld door het besluit te nemen voortaan altijd hemelwater gescheiden in te zamelen, en niet te mengen in 1 buis met afvalwater uit huishoudens en bedrijven.

Waarom heb jij je kandidaat gesteld voor de Provinciale Verkiezingen?

Als kandidaat voor de Provinciale Statenverkiezingen sta ik alleen op de lijst als ‘lijstduwer’. Door mijn plek wil ik graag laten zien hoe belangrijk het is om GroenLinks ook in de provincie een stevige plek te
geven; we hebben elkaar als overheden hard nodig!

Waar sta jij voor? / Wat vindt je belangrijk om extra aandacht aan te schenken?

Ik sta voor duurzaamheid en klimaat. Wij zijn de eerste generatie die de gevolgen van klimaatverandering gaan ervaren, en de laatste die er iets aan kunnen doen. Vanuit de gemeente wil ik daar als wethouder iets aan bijdragen, en ik hoop dat met een sterk, groen, duurzaam provinciebestuur te kunnen versnellen.

Wat zijn jou toekomstplannen?

Mijn toekomstplannen reiken op dit moment niet verder dan van mijn wethouderschap en ons college een daverend succes te maken. En tegelijk voldoende in balans te blijven met gezin, familie en vrienden.

Door: Hafsa Ismail