Landelijke werkgroepen inspireren afdeling Leiden

De Opening Politiek Seizoen stond dit jaar in het teken van de landelijke werkgroepen van GroenLinks. De werkgroepen EU, Femnet, Internationale samenwerking en Midden-Oosten waren vertegenwoordigd. In verschillende rondes gingen we in gesprek met de deskundige en betrokken leden van de werkgroepen. Niet alleen kregen we een idee van de concrete onderwerpen waar de werkgroepen zich mee bezig houden, ook gaven ze inzicht in de manier waarop de werkgroepen zijn georganiseerd en hoe ze verbonden zijn aan de tweede kamerfractie en het landelijk bestuur.

Na twee intensieve jaren met verschillende verkiezingen, zitten we dit jaar in een relatieve luwte. We hebben nu de tijd om vooruit te kijken en ons voor te bereiden op de gemeenteraadsverkiezingen begin 2022. Onderdeel daarvan is het gesprek opzoeken over thema's in Leiden die onze leden bezighouden.

Wanneer leden zich rondom een thema verenigen in een werkgroep, biedt dat de kans om inhoudelijk uit te wisselen met elkaar of met experts die worden uitgenodigd. Samen verken je relevante vragen en vorm je je mening. Ook zijn er verschillende manieren om de kennis binnen de werkgroep vervolgens te delen. Hierbij kan je denken aan het leveren van een inhoudelijke bijdrage aan onze afdelingsnieuwsbrief, het organiseren van een thema-activiteit, in gesprek gaan met een raadslid of het geven van input aan het verkiezingsprogramma dat in 2021 op papier wordt gezet.

De uitwisseling met de landelijke werkgroepen leverde ons veel inspiratie op. We zien verschillende kansen en natuurlijk ook uitdagingen wanneer we aan de slag willen gaan met werkgroepen. Tenslotte hebben we in Leiden in het verleden al ervaringen opgedaan met werkgroepen, en kunnen we ook daarvan leren. Vanuit het bestuur gaan we de komende tijd aan de slag om te kijken of er animo is om nieuwe werkgroepen tot leven te brengen. Onderdeel van deze verkenning is een korte enquête (maximaal 3 minuten) waarin je als lid je wensen en ideeën aan kan geven. Laat je dus inspireren door de landelijke werkgroepen en laat van je horen! Je kunt de enquête hier invullen.

Door: Judith van Vliet