Week 6: 4.022 handtekeningen. Met die einduitslag sloot begin deze week de termijn en bleken er niet genoeg steunverklaringen te zijn opgehaald voor een referendum over bouwproject LEAD. GroenLinks complimenteert de initiatiefnemers met hun inzet en passie en hoopt dat de blik nu op de toekomst kan worden gericht.

De afgelopen weken hebben de initiatiefnemers hard gewerkt om de benodigde 5.000 handtekeningen op te halen. Dat is niet gelukt, maar een resultaat van die poging was wel dat een levendig publiek debat is ontstaan over woningbouw in Leiden in het algemeen en dit bouwproject in het bijzonder. Wat daarbij mooi was om te merken, was dat naast de tegenstanders ook een breed palet aan voorstanders van de plannen duidelijk van zich liet horen. Uit die discussies sprak ook een stadsbrede consensus dat de grote woningnood in Leiden aangepakt moet worden. Niet omdat we als stad willen groeien, maar omdat we onze Leidse kinderen, familie en vrienden die al jaren een huis zoeken of op wachtlijsten staan een goede woning gunnen.

GroenLinks heeft bij het realiseren van die woningen een aantal uitgangspunten: voldoende sociale huurwoningen, duurzame gebouwen en het bijdragen aan een groene en biodiverse leefomgeving. En hoewel er zeker nog aspecten kunnen worden verbeterd, voldoen in deze eerste fase de uitgangspunten voor de woontorens aan de Willem de Zwijgerlaan voldoende aan deze speerpunten en kan LEAD dan ook een bijdrage leveren aan de puzzel om wonen in Leiden op een verantwoorde manier bereikbaar en betaalbaar te houden.

En nu is het dan definitief: er komt geen referendum en de besluitvorming keert terug naar de raadzaal. Maar het gesprek vindt nadrukkelijk ook daarbuiten plaats, in de stad. Want het is van groot belang om met elkaar - omwonenden, woningzoekenden, ontwikkelaars en politici - in overleg te blijven over een goede invulling van deze bouwplannen en samen verder te werken aan een toegankelijke en leefbare stad.