Sinds de decentralisatie van de jeugdhulp in 2015 kampen Leiden en de regio elk jaar met aanzienlijke budgettekorten. GroenLinks steunt dan ook de brandbrief die Leiden onlangs samen met de 12 andere gemeenten in Holland Rijnland aan het kabinet heeft verzonden.

Op 1 januari 2015 hebben de gemeenten de verantwoordelijkheid voor de jeugdhulp overgenomen van de provincies. Een keuze die GroenLinks inhoudelijk steunde en nog altijd steunt. Op die manier wordt de jeugdhulp namelijk dichterbij de doelgroep georganiseerd, waardoor er meer ruimte is voor persoonlijke aandacht en betere ondersteuning. Het kind komt daadwerkelijk centraal te staan.

GroenLinks heeft echter van meet af geprotesteerd tegen de grote bezuinigingen die met de decentralisatie gepaard gaan, zowel in Leiden als in de Tweede Kamer. Op termijn kan de jeugdhulp waarschijnlijk goedkoper, doordat de decentralisatie schaalvoordelen met zich meebrengt. Maar in de eerste jaren is juist extra geld nodig om zo de grote hervormingen in het systeem goed te laten landen. Elke ondernemer weet: wie zijn bedrijf wil ombouwen en moderniseren, moet eerst investeren om vervolgens de vruchten te plukken. Hetzelfde geldt voor de decentralisatie van de jeugdhulp.

Helaas denkt het kabinet daar pertinent anders over. De regering houdt tot nu toe voet bij stuk en is niet van plan de bezuinigingen op de jeugdhulp terug te draaien of langzamer te laten landen. Met grote gevolgen voor de gemeenten, maar vooral voor de kinderen en ouders zelf.

Doordat er een structureel geldgebrek is, rijzen de wachtlijsten inmiddels de pan uit. Het is al lang geen uitzondering meer dat jeugdhulpverleners met opnamestops werken: voor onbepaalde tijd geen kinderen meer (kunnen) helpen. Ondertussen komen de jeugd- en gezinsteams door de enorme werklast (en de te kleine budgetten) nog amper toe aan preventief werk: aan het voorkomen van jeugdhulpproblemen. En juist dat was één van de belangrijkste redenen om de jeugdhulp door de gemeenten te laten organiseren!

Naar de mening van GroenLinks een ronduit onacceptabele situatie. De gemeente heeft zorgplicht voor haar inwoners, zeker als het om kinderen gaat die in moeilijke omstandigheden leven. Het is onaanvaardbaar dat door kabinetsbezuiningen gemeenten als Leiden niet goed in staat worden gesteld om deze kinderen en jongeren de hulp te bieden die ze nodig hebben.

GroenLinks Leiden komt al jaren op voor de rechten en belangen van kinderen in de jeugdhulp. Binnen de gemeente hebben we extra geld voor jeugdhulp vrij weten te maken en houden we de wachtlijsten nauwlettend in de gaten. Ook hebben we de gemeente al meerdere keren gevraagd om samen met de regio het kabinet te motiveren meer geld voor jeugdhulp vrij te maken.

Wij zijn dan ook erg blij dat de gemeente een brandbrief aan het kabinet heeft gestuurd. GroenLinks steunt de inhoud van harte. We hopen ten zeerste dat de regering tot inkeer komt en beseft dat de decentralisatie van de jeugdhulp alleen kan slagen als daar in de eerste jaren genoeg geld voor is. Opdat het kind daadwerkelijk centraal komt te staan!