Dat ook ouderen de eigen regie kunnen houden op hun leven, door onder andere het PGB budget, waar we net een ingewikkelde verordening voor hebben goedgekeurd, is van grote waarde. Dan hebben we het over wonen, over zorg en over sociaal contact, mee doen in de samenleving. Dit actieplan is een goed begin. Maar het is nog niet scherp genoeg en GroenLinks hoopt dat hier de komende tijd concrete acties uit voortvloeien die zorgen dat onze groeiende groep ouderen die zorg en aandacht krijgen die ze verdienen.

Roze ouderen

Wat opvalt is dat er niet gerept wordt over LHBTQI ouderen, daarom steunen wij van harte de motie van D66. En waar ook niets over terug te vinden is in dit actieplan voor Leidenaren op leeftijd: Racisme en discriminatie. Het is echt niet zo dat bij het ouder worden racisme en discriminatie als sneeuw voor de zon verdwijnen. Was het maar waar.

Racisme en discriminatie kennen vele vormen bij het ouder worden en zijn misschien nog wel minder zichtbaar ook. We kennen allemaal de actuele voorbeelden van dorhout, de corona-taks en kortgeleden nog de leeftijdslimiet van de stembureau bezetting (die gelukkig in een advies is omgezet).

Racisme en discriminatie

En ook racisme moeten we blijven bespreken, zeker jegens mensen met een migratieachtergrond. De cijfers liegen daar niet om en wij kunnen en mogen dat niet accepteren. Antisemitisme en islamofobie, om deze ook maar even bij naam te noemen, groeien en spelen ook onder ouderen. De Black Lives Matter beweging is er niet alleen voor de 50-minners.  

Daarom vindt GroenLinks dat dit onderwerp thuishoort in dit actieplan. Wij willen dat het onderwerp bespreekbaar is en dat wij in deze stad ook met inleving en empathie de verschrikkingen van racisme en discriminatie agenderen en iedere keer verminderen.

Daarom dient GroenLinks samen met PvdA, D66 en Leiden Participeert een motie in die het college vraagt in gesprek te gaan met zorginstellingen en te luisteren naar de verhalen en behoeftes van onze inwoners met een migratieachtergrond. En zo blijven we opstaan tegen elke vorm van racisme en discriminatie.