Leiden sluit zich aan bij F10-gemeenten

De Gemeente Leiden gaat zich op initiatief van GroenLinks-raadslid Emma van Bree aansluiten bij het netwerk van de F10-gemeenten. Dit zijn gemeenten die een rapportcijfer 10 nastreven op het gebied van fietsbeleid. Iets wat zeer goed past bij ons streven om de fiets op één te zetten!

Door aan te sluiten bij het netwerk van de F10-gemeenten gaat Leiden samenwerken met andere gemeenten om zo het gebruik van de fiets optimaal te stimuleren. Ook kunnen de gemeenten gezamenlijk activiteiten organiseren en lobbyen voor nieuwe wetgeving en subsidies in het kader van het fietsbeleid.

De doelstellingen van de F10-gemeenten zijn o.a. het bereiken van een hogere plaats van de fiets op de politieke agenda, een breder maatschappelijk draagvlak voor de fiets en het uittesten van nieuwe oplossingen en technologische innovaties. Onderling kunnen we kennisdelen met de andere gemeenten en samenwerken op het gebied van internationale profilering. Daarnaast kunnen we met de andere gemeenten financiële voordelen behalen door de investeringen in de fiets als vervoersmiddel. Zo is fietsen niet alleen gezond, maar ook kosteneffectief door de lage investeringskosten per reizigerskilometer (namelijk € 0,03 per reizigerskilometer voor fiets, tegenover € 0,10 voor auto, € 0,14 voor bus en € 0,18 voor trein).

Leiden kan veel leren van de andere leden van de F10-gemeenten en waar mogelijk pilots van andere gemeenten overnemen en toepassen in Leiden en de Leidse regio. Voor een F10-lidmaatschap hoeft geen contributie te worden betaald. Binnen de F10-gemeenten zal Leiden onder andere samenwerken met Den Haag, Goes, Nijmegen, Tilburg en Zwolle om het fietsgebruik op innovatieve manieren te stimuleren en faciliteren.