Plastic fles

Leiden sluit zich op aandringen van GroenLinks aan bij statiegeldalliantie

GroenLinks Leiden heeft een schone en duurzame gemeente voor ogen. Daar hoort uiteraard ook minder zwerfafval bij. Daarom heeft raadslid Jos Olsthoorn vorige week de gemeente verzocht zich aan te sluiten bij de statiegeldalliantie. Deze organisatie roept de overheid op statiegeld uit te breiden naar meer plastic flesjes en blikjes. Dat moet leiden tot een beter milieu en minder dierenleed.

Er gaan jaarlijks miljoenen flesjes en blikjes over de toonbank. Die belanden vaak niet in de vuilnisbak: plastic flesjes en blikjes vormen namelijk 40 procent van al het zwerfafval. En dat afval heeft grote gevolgen. Als het niet wordt opgeruimd, belandt het in de zeeën, waar het uitgroeit tot drijvende vuilnisbelten. Verder zorgt het ook voor veel dierenleed, doordat dieren de stukjes blik en plastic eten, erin verstrikt raken of zelfs erin stikken.

Statiegeld uitbreiden naar nog meer blikjes en flesjes is een belangrijke oplossing voor dit probleem. Het zorgt ervoor dat mensen meer lege flesjes en blikjes inleveren. Daardoor belanden ze niet in de natuur, dragen ze niet bij aan de vuilnisbelt op zee en zorgen ze niet meer voor dierenleed. Het uitbreiden van statiegeld zorgt er ook voor dat lokale overheden minder geld kwijt zijn aan opruimkosten en dat we plastic en aluminium op de beste manier kunnen recyclen. Uitkomsten die we erg belangrijk vinden!

Op 13 december besluit de Tweede Kamer of ze de statiegeldregeling gaat uitbreiden. Reden genoeg voor GroenLinks en de Partij voor de Dieren om dit onderwerp, waar we al lang voorstander van zijn, ook weer in Leiden op de kaart te zetten. GroenLinks-raadslid Jos Olsthoorn vroeg de gemeente of ze zich gaat aansluiten bij de statiegeldalliantie en of ze bij de landelijke overheid gaat lobbyen voor uitbreiding van de statiegeldregeling. De gemeente gaf een positief antwoord! Een mooi resultaat, waar we erg trots op zijn.