Bij de Gemeenteraadsverkiezingen in maart behaalde GroenLinks 10 zetels en daarmee een historische overwinning. Dankzij het vertrouwen van de kiezer werd onze partij de grootste van de stad. Wij zijn de inwoners van Leiden erg dankbaar voor hun grote vertrouwen. De uitslag heeft duidelijk laten zien dat thema’s als klimaat, leefbaarheid, wonen, autoluw en gelijke kansen in een sociale, gezonde stad enorm leven.. Daarom heeft GroenLinks voor het nieuwe akkoord grote prioriteit gegeven aan deze thema’s. 

Het resultaat is ernaar. Een coalitieakkoord dat in alles staat voor een groene, duurzame en eerlijke stad en gebouwd is om de vraag wat ervoor nodig is om nu en in de toekomst fijn en gezond in Leiden te kunnen leven. Daarom zetten we het klimaat centraal in alles wat we doen en gaan we door met de massale vergroening van Leiden. We maken de binnenstad verder autoluw en maken geld vrij voor duurzame, groene en veilige wijken. We bouwen extra woningen, nog meer sociaal dan voorheen en reguleren de woningmarkt. We investeren fors in Leidens parel: de cultuursector. En we zorgen ervoor dat iedereen mee kan doen en gelijke kansen krijgt. ook als je uitgangspositie minder gunstig is. We investeren in het sociaal domein, in onderwijs, in de werkgelegenheid en in de jeugd, onze generaties van de toekomst. We denken vanuit mens, dier en natuur in plaats van systemen. Een gemeente die naast zijn inwoners staat en samen met de stad de grote opgaven aanpakt. 

‘Met dit akkoord willen we ervoor zorgen dat iedereen fijn kan leven in Leiden, nu en in de toekomst,’ aldus fractievoorzitter Rembrandt Rowaan. Hij is erg trots op het akkoord en vervolgt: ‘‘We gaan met extra veel energie door met het vergroenen en verduurzamen van de stad, waarmee we de leefbaarheid in Leiden in het nu én voor de lange termijn vergroten. We moeten bestand zijn tegen klimaatverandering en de biodiversiteit de ruimte bieden. Daarnaast verruimen we het sociale beleid en geven we prioriteit aan betaalbaar wonen, voor de mensen die dit het hardst nodig hebben. Ook hebben we in dit akkoord meer aandacht voor cultuur en inclusie dan ooit. Kortom, een heel groen, sociaal en inclusief akkoord om trots op het zijn!’