Leids Steunloket Migranten, LSM, is een multiculturele non-profit organisatie die zich focust op de humanitaire en sociale hulp voor migranten, asielzoekers en vluchtelingen. Bij LSM bieden wij assistentie aan met betrekking tot wetgeving, verblijfsvergunningen en humanitaire zaken. Maar ook bieden wij informatie over het Nederlandse onderwijs en sociale, psychologische en medische hulp voor individuen of families die misschien begeleiding nodig hebben in schikking processen.

Ons doel

Bij LSM geloven wij dat een moderne en multiculturele samenleving een voortdurend en interactief proces is tussen verschillende culturen en mensen. Wij zien onszelf als onderdeel van een globale beweging die probeert een gezonde en autonome lokale gemeenschap op te bouwen, waar een vriendelijke dialoog en wederzijds respect de norm is, ongeacht nationaliteit, etniciteit, huidskleur of religie. Wij opereren vanuit de visie dat alle mensen samen een grote familie vormen en dat de aarde ons enige thuis is.

Donaties

De organisatie is dankbaar voor de donaties. Hiermee kan de organisatie:

  • Een inloopspreekuur voortzetten en gratis cultureel, juridisch en sociaal advies geven
  • Jongeren van 12-17 jaar hun weg helpen te vinden binnen het Nederlandse schoolsysteem
  • Academisch onderzoek bevorderen op het gebied van migratie.

Het bestuur en de fractie van GroenLinks dragen het Leids Steunloket Migranten een warm hart toe omdat we samen verder komen. Door ons in te zetten voor alle mensen ongeacht achtergrond en afkomst.. Om die reden geeft GroenLinks Leiden graag een bijdrage aan deze organisatie.

Vriend worden van LSM

De organisatie is altijd op zoek naar ‘’extra handen’’. Bekijk hier de mogelijkheden om vriend te worden van LSM.