Impressie Lead (beeld: DELVA)
Impressie Lead (beeld: DELVA)

Maak van Lead een Leids icoon

"Wij staan voor een open en vrijzinnige  stad, met nu en in de toekomst een plekje voor iedereen. Daarin moet Lead in alle opzichten een voorbeeldproject zijn." Met die woorden kondigde raadslid Gebke van Gaal namens GroenLinks haar steun aan voor de Nota van Uitgangspunten voor Lead, het drie woontorens tellende bouwproject aan de Willem de Zwijgerlaan. Volgens Van Gaal biedt het project een uitgelezen kans om voor alle groepen Leidenaars aanzienlijke aantallen woningen toe te voegen. Ze toonde ook begrip voor zorgen van omwonenden en pleitte dan ook voor oplossingen die die zorgen wegnemen door het project echt toonaangevend en innovatief te maken.

Volgens de donderdagavond in de commissie Stedelijke Ontwikkeling besproken Nota van Uitgangspunten moet het project rond de 560 nieuwe woningen toevoegen, waarvan 25% sociale huur. Omdat Leiden een groot tekort aan betaalbare woningen heeft, is het belangrijk dat er voldoende bijkomen. Om het schaarse groen in en om de stad te sparen en CO2-emissie-reductie te bevorderen, is het daarbij van belang dat de daarvoor beschikbare ruimte slim gebruikt wordt. Op plekken waar dat kan, mag dat volgens GroenLinks en het collegeakkoord dan ook met hoogbouw.

Dat Lead uit hoogbouw bestaat, lijdt geen twijfel. De hoogste van de drie, in samenhang ontworpen woontorens, kan volgens de Nota van Uitgangspunten maximaal 115 meter worden. Zo´n zichtbaar gebouw zou, als het verrijst, hoe dan ook iconisch worden. Wat GroenLinks betreft moet het dan ook niet alleen in bouwhoogte een icoon zijn. Uitgangspunt is wat de fractie betreft dat het project toonaangevend is in duurzaamheid en energieverbruik, architectonische kwaliteit, een klimaatadaptieve, groene omgeving en inclusiviteit: in beginsel moet elke Leidenaar de kans hebben er te kunnen wonen.

Van Gaal toonde ook begrip voor de zorgen van omwonenden. Voor een deel zitten die in het aangezicht van de torens: reden om op te roepen de maximale diameter strikt vast te leggen en een ranke toren te garanderen. Ook de aan- en afvoer van verkeer zit een deel van de bewoners van aangrenzende wijken dwars. De beste manier om dat in te dammen is het zoveel mogelijk beperken van autobezit van nieuwe bewoners. Het aantal parkeerplaatsen in het project moet volgens GroenLinks strikt beperkt worden. En wie ervoor kiest in de torens te gaan wonen, kiest er daarmee ook voor geen parkeervergunning op straat te krijgen.

 

Rapport Leidse Milieuraad

Donderdag 7 maart bracht de Leidse Milieuraad een advies uit, waarin het college van B&W wordt opgeroepen om zeer terughoudend te zijn met het toestaan van hoogbouw boven de 70 meter. Het bouwen van gebouwen hoger dan 70 meter brengt volgens de LMR grote uitdagingen voor de duurzaamheid met zich mee.

GroenLinks neemt de aanbevelingen van de LMR serieus en vindt dat het college ook terughoudend is in het realiseren van hoogbouw. Vooralsnog is project Lead het enige bouwproject waarin gebouwen boven de 70 meter zijn voorzien. Natuurlijk is duurzaamheid essentieel bij het realiseren van zulke blikvangers. Daarom is GroenLinks blij dat door materaalregistratie circulair bouwen mogelijk wordt bij Lead en hebben we opgeroepen nog meer ambitie te tonen in het energieverbruik van het gebouw.

Tegelijkertijd ziet GroenLinks de voordelen op het gebied van milieu en duurzaamheid van hoogbouw. Als veel mensen bij elkaar wonen, scheelt dat verkeersbewegingen en door oppervlakte efficiënt te gebruiken, sparen we kostbaar en nuttig groen in en om de stad.

 

Van Gaal kwam ook met een creatieve oplossing om ander mogelijk verkeer van bijvoorbeeld bezorgdiensten te beperken. Door een deel van de begane grond in te richten als bestelhotel, waar voor alle bewoners van de torens en eventueel van aangrenzende wijken, bestellingen kunnen worden afgeleverd en opgeslagen, hoeft een bezorgdienst nog maar eens per dag langs de lokatie. Tegelijkertijd wordt de begane grond op die manier een plek met levendigheid en ontmoeting. ´Een vernieuwende oplossing, die bijdraagt aan het beperken van verkeer en daarmee zowel de veiligheid als de duurzaamheid van het project vergroten´, aldus Van Gaal.

Ideeën als deze, maar ook de meest effectieve aan- en afvoer van de auto´s van bewoners die er wel bij zullen komen, moeten goed worden uitgewerkt voor de volgende fase. Daarover moeten vooral ook de huidige bewoners zorgvuldig kunnen meepraten. Wat GroenLinks betreft krijgt echte vergroening van de leefomgeving ook een hoofdrol in die verdere uitwerking, zodat het project ook voor de direct omwonenden duidelijke toegevoegde waarde heeft.

Uiteindelijk moet dat proces uitmonden in een bestemmingsplan, dat vervolgens weer in de raad besproken wordt. GroenLinks let daarbij dus vooral op een juiste ontsluiting, duurzaamheid voorop en een beter groenplan. Als Lead daaraan voldoet, en echt innovatieve oplossingen durft te bieden, dan kan dit project een heus Leids icoon worden!