Emma

Maidenspeech gemeenteraad: Emma van Bree

Nieuwe gemeenteraadsleden betekent nieuwe maidenspeeches! Ook deze week kan GroenLinks weer trots zijn op een prachtige eerste toespraak in de raad, ditmaal van raadslid Emma van Bree. Ze gaf een inspirerende speech over het moederschap, verantwoordelijkheid nemen, vrijheid en privacy.

Op de agenda stond een bespreking over het cameratoezicht bij het Jacques Urlus Plantsoen. Een paar jaar terug is de gemeente daar gestart met een breed scala aan maatregelen om de veiligheid te bevorderen. En deze lijken te werken: het aantal incidenten neemt af. Daarom steunt GroenLinks de plannen om het cameratoezicht over een jaar stop te zetten.

Emma speelde in haar maidenspeech in op de ontwikkelingen bij het Jacques Urlus Plantsoen, maar sprak ook over haar nieuwe moederschap en haar nieuwe functie als raadslid – en wist al deze zaken mooi met elkaar te verbinden. De speech was voor Emma sowieso bijzonder, want voordat ze dit jaar als raadslid begon, was ze al duo-raadslid voor GroenLinks. We spraken haar daarom over haar maidenspeech, het cameratoezicht bij het Jacques Urlus Plantsoen en hoe haar nieuwe rol als raadslid anders is dan haar eerdere rol als duo-raadslid.

 

Je hebt donderdag je allereerste speech in de gemeenteraad gegeven. Waar ging deze over?

“Bij een maidenspeech is het gebruikelijk om iets persoonlijks te vertellen. Ik heb daarom verteld over het feit dat ik nog niet zo lang moeder ben en wat dat allemaal met me doet. Daarnaast heb ik de link gelegd met het gemeenteraadsvoorstel over cameratoezicht en privacy. Ik vind dat iedereen recht heeft op privacy en om zonder camera’s op te groeien.”

Waarom is dit een belangrijk onderwerp voor jou persoonlijk en binnen je portefeuille?

“Ik ben onder andere woordvoerder voor het thema veiligheid. Cameratoezicht valt daar ook onder. Hoewel camera’s een middel zijn om bij te dragen aan die veiligheid, denk ik dat ze ook weer weggehaald kunnen worden als de situatie gekalmeerd is. Het recht op privacy is immers een belangrijke grondwaarde in Europa.”

Je was in de vorige raadsperiode duo-raadslid. Hoe verschilt deze rol van de raadslidrol?

“Als duo-raadslid heb je een ondersteunende functie. Daarom mag je wel de standpunten van GroenLinks bespreken in de commissievergaderingen van je portefeuilles, maar niet in de gemeenteraad. In de raad worden de definitieve beslissingen genomen, dus de raad is zwaarwegender dan de commissie. Dit betekent ook dat de raadsvergaderingen spannendere en belangrijkere vergaderingen zijn waar vaak wat harder wordt gediscussieerd. Hier wordt het politieke spel écht gespeeld. Dat is heel leuk om nu mee te maken en aan mee te doen!”

Gezien het feit dat je als duo-raadslid niet deel mocht nemen aan de beslissingen in de gemeenteraad: hoe voelde het om nu je allereerste speech te mogen geven?

“Dat voelt heel bijzonder. De gemeenteraad is het hoogste orgaan in de stad, zelfs hoger dan het college van Burgemeester & Wethouders. Dus wat wij vertellen en beslissen wordt echt uitgevoerd. Die invloed die je hebt, voelt als een grote verantwoordelijkheid, maar ook als een hele eer.”

En als afsluiter: over welk onderwerp zou je graag je volgende speech willen geven?

“Mijn passie ligt bij duurzaamheid en het bijdragen aan een schonere wereld waar we nog lang van kunnen genieten. Ik hoop dat er dus binnenkort een onderwerp in de raad komt over duurzame energie of duurzaam vervoer.”