Maidenspeech gemeenteraad: Marleen Schreuder

"Ik ben een open boek, of ik het nou wil of niet." Aan het woord is raadslid Marleen Schreuder, die tijdens de raadsvergadering van 4 oktober haar maidenspeech hield. In dit eerste optreden op het spreekgestoelte van de raadszaal ging Marleen in op haar persoonlijke drijfveren in de politiek én het onderwerp van haar eerste ingediende amendement: het tegengaan van segregatie in het basisonderwijs.

Op de agenda stond de behandeling van het IHP, het integraal huisvestingsplan voor basisscholen in Leiden. Dit plan geeft een prachtige impus aan de huisvesting van de Leidse basisscholen, door flink te investeren in betere en duurzamere schoolgebouwen. Toch miste GroenLinks één belangrijke ambitie in het voorstel: het tegengaan van segregatie.

Marleen hield een bevlogen pleidooi om het tegengaan van segregatie ook als ambitie in het IHP op te nemen. Ze legde uit dat segregatie ook met huisvesting te maken heeft en putte uit eigen ervaring om te betogen hoe belangrijk het is om op school met leeftijdsgenootjes van verschillende achtergronden kennis te maken.

Ook ging Marleen in op haar meer persoonlijke drijfveren in de politiek. Met open en kwetsbare anekdotes over haar eigen omstandigheden legde ze uit dat iedereen psychische problemen kan krijgen. Marleen kondigde dan ook aan zich hard te willen maken voor een meer empathische blik en op te willen komen voor wie worstelt met prestatiedruk, psychische problemen en onbegrip. Als ze dat met dezelfde bevlogenheid en overtuigingskracht doet als tijdens het indienen van haar eerste amendement, belooft dat nog een hoop goede voorstellen en verhalen in de raad.