De circulaire economie, oftewel het voorkomen van afval en hergebruiken van grondstoffen, is een belangrijk speerpunt van het gemeentebeleid en ook van GroenLinks Leiden. Daarom heeft ons raadslid Ashley North bij de begrotingsbesprekingen in de gemeenteraad vorige week hierover een voorstel ingediend. Zo willen we het stadsbestuur uitdagen nog meer kansen te pakken op het gebied van de circulaire economie.

Het stimuleren van plannen rondom circulaire economie is namelijk een belangrijke taak. Het voorkomen van afval en het hergebruiken van grondstoffen levert veel milieuwinst op en dringt de uitstoot van schadelijke stoffen terug. Daardoor kan de circulaire economie een belangrijke bijdrage leveren aan het Leidse en nationale doel om in 2050 volledig klimaatneutraal te zijn. Bovendien zijn er in Leiden veel kansen op het vlak van de circulaire economie: denk aan de gemeentelijke inkoop en de stedenbouwkundige uitdagingen.

Zowel de Gemeente Leiden als GroenLinks zelf geven al aandacht aan de circulaire economie. Zo hield GroenLinks afgelopen maand in Amsterdam een conferentie over circulair bouwen en heeft de gemeente een reeks masterclasses georganiseerd over het onderwerp. Maar gezien de voordelen en kansen die de circulaire economie biedt, vond ons raadslid Ashley North het belangrijk om bij het bespreken van de gemeentebegroting extra aandacht te geven aan het thema. 

Hij verzoekt het stadsbestuur daarom een voortrekkersrol te nemen bij de implementatie van de circulaire economie en om daarbij fondsen te gaan werven bij de Nederlandse overheid en de Europese Unie. Ook vraagt hij het bestuur om te onderzoeken welk nieuw bouwproject in de stad kan dienen als schoolvoorbeeld voor circulair bouwen. Bijvoorbeeld de nieuw te bouwen ijshal zou geschikt kunnen zijn.