Ashley North
Ashley North

Meer geld naar Leidse jeugdhulp!

Op donderdag 26 oktober maakte het Leidse college bekend dat het bereid is meer geld uit te geven aan jeugdzorg dan ze van de Rijksoverheid voor deze taak ontvangt. Toen de afgelopen jaren duidelijk werd dat de Rijksbijdrage onvoldoende was om de jeugdzorg goed uit te voeren, heeft GroenLinks Leiden het college herhaaldelijk gevraagd om extra in de jeugdzorg te investeren. De wachtlijsten in de jeugdhulp werden immers steeds langer. Leidse kinderen moeten daardoor veel te lang op hulp wachten of liepen die zelfs helemaal mis. GroenLinks juicht de nieuwe stap van het college dan ook van harte toe.

Sinds de gemeente zelf verantwoordelijk is voor de jeugdhulp zijn de tekorten steeds groter geworden. Voor 2017 verwacht het college €600.000,- te weinig begroot te hebben en vanaf 2018 wordt zelfs gerekend op jaarlijkse tekorten van €2 à 3 miljoen. Een belangrijke oorzaak hiervan zijn de grote kabinetsbezuinigingen op de jeugdhulp. Raadslid Ashley North: “De afgelopen jaren heeft GroenLinks hier vaak voor gewaarschuwd en het college gevraagd om meer geld beschikbaar te stellen voor jeugdhulp. De wethouder hield lang vol dat er genoeg geld was. Maar gelukkig ziet ook het college nu in dat er echt meer geld nodig is om de jeugdhulp goed en laagdrempelig te organiseren.”

De tekorten in de Leidse jeugdhulp zijn inmiddels zo groot geworden dat het college in de gemeentebegroting voor 2018 schrijft dat specialistische hulp niet langer 100% gegarandeerd toegankelijk is. Met andere woorden: niet elk Leids kind kan nog langer de hulp krijgen die het nodig heeft. “Schokkend en onthutsend,” aldus North. “De gemeente is juist verantwoordelijk geworden voor de jeugdhulp zodat kinderen makkelijker en sneller geholpen kunnen worden.” Volgens GroenLinks heeft elk kind recht op goede jeugdhulp. De partij juicht het collegevoornemen om nu eindelijk meer geld voor jeugdhulp vrij te maken dan ook van harte toe.

Naar verwachting stuurt het college eind november/begin december de nieuwe begroting jeugdhulp naar de Leidse gemeenteraad. GroenLinks hoopt dat het college voet bij stuk zal houden en inderdaad zal voorstellen meer geld beschikbaar te stellen voor jeugdhulp.