Yvonne van Delft
Yvonne van Delft

Meer kinderen naar de tandarts!

Wist je dat in Leiden 26% van de kinderen onder de 18 nog nooit bij de tandarts is geweest? De toestand van de gebitten van kinderen is nu slechter dan 40 jaar geleden! GroenLinks heeft daarom bij de behandeling van het plan voor armoedebestrijding onder kinderen een wijzigingsvoorstel ingediend om het tandartsbezoek te vergroten. Dit voorstel werd unaniem gesteund in de gemeenteraad.

Ondanks dat kinderen onder de 18 'gratis' zijn meeverzekerd, heeft één op de vier Leidse kinderen nog nooit zijn gebit laten controleren. Uit het Nationaal Zorgonderzoek 2017 blijkt dat ruim 2 op de 5 Nederlanders niet weten dat hun kind recht heeft op tandartszorg. Ouders hebben zelf geen tandartsverzekering en gaan dan ook niet met hun kind naar de tandarts. Mensen met een laag inkomen gaan gemiddeld veel minder vaak naar de tandarts dan mensen uit hoge inkomensgroepen. GroenLinks heeft daarom bij de behandeling van het plan voor de bestrijding van armoede bij kinderen een wijzigingsvoorstel ingediend om ook een doelstelling voor meer tandartsbezoek op te nemen. Dit voorstel werd unaniem gesteund in de gemeenteraad.

In Nederland groeit 1 op de 8 kinderen op in armoede. In Leiden is dat 14% van het aantal thuiswonende kinderen, 2730 kinderen! Vanuit het rijk komt er structureel extra geld beschikbaar om daar iets aan te doen. Voor dit jaar een bedrag van €559.000. Er ligt nu een plan dat o.a. gaat over een kindpakket met regelingen en voorzieningen, huiswerkbegeleiding, zwemles en een sluitend netwerk om in een vroeg stadium signalen op te pikken dat het ergens mis gaat. Een deel van maatregelen in het plan wordt ingevuld door een Raad van Kinderen, zodat kinderen ook zelf een stem hebben.

GroenLinks heeft aandacht gevraagd voor ‘digitaal meedoen’ door kinderen die het minder breed hebben. Veel informatie is tegenwoordig digitaal; je rooster en je cijfers krijg je op je mobiel. De doelstelling om meer kinderen naar de tandarts te krijgen wordt nu in het plan opgenomen, want wie vanaf 2 jaar naar de tandarts gaat heeft daar z’n hele leven profijt van.