Vol trots is zojuist het beleidsakkoord voor de komende vier jaar gepresenteerd waar de onderhandelaars van D66, GroenLinks en PvdA de afgelopen weken hard aan gewerkt hebben: "Samen maken we de stad: werkend aan een groen, sociaal en ondernemend Leiden". Met groot onderling vertrouwen en veel overeenkomstige visies hebben we een schitterend akkoord gemaakt waarin we Leiden echt gaan veranderen.

Een aantal belangrijke punten uit het akkoord:

 • Tot 2030 maken we € 50 miljoen vrij voor investeringen in verduurzaming van de stad. Alle nieuwbouwprojecten voldoen aan de hoogste duurzaamheidsnormen.
 • Duurzame mobiliteit - fiets, voetganger en openbaar vervoer - komt op de eerste plek. De binnenstad als geheel wordt autoluw. Straten zoals de Oude en Nieuwe Rijn en rondom de Pieterskerk en Hooglandse kerk worden autovrij.
 • We investeren de komende vier jaar minimaal 7 miljoen in vergroening van de stad, waardoor er weer bomen in de stad bij zullen komen. Bij ieder project wordt vanaf het begin bekeken hoe er zoveel mogelijk vergroend kan worden. Daarom neemt de gemeente een stadsecoloog in dienst.
 • Het percentage sociale woningbouw verhogen we van 20 naar 30%, inclusief extra woningen voor bijzondere doelgroepen.
 • We maken €15 miljoen vrij voor extra investeringen in het sociaal domein. Preventie, maatwerk en kwaliteit komen voorop te staan in de jeugdhulp, wmo en Participatiewet.
 • Het arbeidsmarktbeleid wordt gekoppeld aan het economisch beleid. Zo begeleiden we meer mensen met een uitkering naar werk. Meer mensen krijgen een baan.
 • We investeren in een sterk ondernemersklimaat. We schrappen onnodige regels en maken geld vrij voor de uitvoering van de Winkelnota.
 • Dankzij een goed minimabeleid kunnen kinderen van ouders die dat zelf niet kunnen betalen toch sporten, muziek- of dansles krijgen en huiswerkbegeleiding volgen. Iedereen tot 120% van het sociaal minimum blijft hier recht op houden.
 • We trekken €35 miljoen extra uit voor investeringen in schoolgebouwen en investeren tot 2030 voor ruim €70 miljoen in schoolgebouwen.
 • Er komt een nieuwe cultuurnota. Ook komt er een Lucas van Leydenfonds van € 1 miljoen voor beeldende kunst in de openbare ruimte en de subsidies aan Openluchttheater Leidse Hout, Cultuurplein Lammermarkt, het Sieboldhuis en Theater Ins Blau worden structureel. De subsidie voor kunstproject wordt verdubbeld.
 • De gemeente voert het Regenboog Stembusakkoord uit.

De komende jaren zullen vijf wethouders keihard aan de slag gaan om deze en vele andere punten te realiseren. Namens ons zijn dat Yvonne van Delft (Werk, Economie & Cultuur) en Ashley North (Duurzaamheid & Mobiliteit).

Het hele akkoord lees je hieronder.