Nieuw onderzoek naar veiligere fietsinfrastructuur

GroenLinks wil de fiets in Leiden op één zetten. Daarom heeft ons raadslid Emma van Bree de gemeente gevraagd om een nieuwe analyse te maken van de locaties in Leiden waar de meeste fietsongevallen plaatsvinden, om zo de veiligheid van fietsers gericht te verbeteren en het fietsgebruik te stimuleren. Haar voorstel werd afgelopen dinsdag 13 november aangenomen door de gemeenteraad.

De oude fietsanalyse was gebaseerd op cijfers uit 2001-2011 en sinds deze tijd is er een hoop veranderd in de Leidse verkeerssituatie. Zo zijn er diverse nieuwe wegen en kruispunten aangelegd, waardoor nieuwe knelpunten zijn ontstaan. Daarom vonden we het hoog tijd voor een nieuwe analyse.

Begin 2019 zal de nieuwe hotspotanalyse worden uitgevoerd. Hierbij wordt wederom in kaart gebracht op welke plekken in Leiden de meeste ongevallen met fietsers plaatsvinden. Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek kan het geld voor fietsinfrastructuur vervolgens op de juiste plekken geïnvesteerd worden om deze wegen veiliger te maken voor de fietser. Op deze manier kunnen we de fiets echt op één zetten!

Een veiligere verkeerssituatie voor fietsers maakt het gemakkelijker voor Leidenaren om zich op de fiets te verplaatsen in de stad. Dit is niet alleen een gezonde keuze voor de mens, maar zorgt bij afname van de hoeveelheid auto’s ook voor een verbeterde luchtkwaliteit in onze stad. Kortom, een win-win situatie!