De maand april was een drukke maand voor de fractie. Zo hebben we een voorstel ingediend voor een inclusief uniform voor boa’s. Daarnaast hebben we schriftelijke vragen gesteld over betaalbare koopwoningen, de aanpak van dakloosheid en de jeugdzorg. Het Politiek Vrouwencafé was een groot succes en we lanceerden de ‘Vergroot de Vrijmarkt’-peiling! 

Inclusief uniform voor boa’s

Ons raadslid Emma van Bree heeft samen met Marc Newsome van de PvdA een voorstel ingediend voor een ‘inclusief uniform’ voor Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA’s). Dit maakt het voor hen mogelijk om religieuze en levensbeschouwelijke uitingen te dragen. ‘Leiden is een inclusieve stad, iedereen is hier welkom om te zijn wie die is en om mee te draaien in onze stad. Dat willen we uitdragen door middel van dit voorstel’, lichtte Emma van Bree toe. Meer informatie lees je hier.

Woonsituatie in de Prinsessenbuurt en bij de Rijtjes

In de afgelopen jaren is de woonsituatie in de Prinsessenbuurt en bij de Rijtjes erg slecht geweest, met veel achterstallig onderhoud en slechte communicatie naar bewoners vanuit de wooncorporatie. We zijn daarom blij dat een meerderheid van de gemeenteraad voor nieuwe beleidskaders voor de buurt heeft gestemd. Dit betekent dat er eindelijk een einde kan komen aan veel onzekerheid over sloop en krijgen bewoners meer duidelijkheid. Ondertussen wordt achterstallig onderhoud ingehaald, en er komen in de toekomst genoeg nieuwe betaalbare woningen voor meerdere inkomensgroepen. Uiteraard blijven we dit dossier de komende periode nauwlettend volgen.

Schriftelijke vragen betaalbare koop

Door de groeiende vraag naar woningen wordt er in Leiden de afgelopen jaren flink bijgebouwd. Als GroenLinks vinden we dat de huizen wel betaalbaar voor iedereen moeten blijven. Helaas zien we dat projectontwikkelaars in andere steden bij nieuwbouw meer geld vragen dan kopers in eerste instantie wordt voorgehouden. Daarom stelde ons raadslid Ahmet Kargin, samen met het CDA, schriftelijke vragen aan het college om erachter te komen of dit ook in Leiden voorkomt en hoe we kopers hiertegen kunnen beschermen. De vragen vind je hier

Schriftelijke vragen Leidse aanpak dakloosheid

GroenLinks vindt het belangrijk dat de groep daklozen in Leiden zo snel mogelijk geholpen wordt met passende huisvesting en goede begeleiding. Daarom stelde ons raadslid Iris du Pon samen met SP, PvdA, D66 en CU schriftelijke vragen. Ook roepen we het college op om te komen tot een Leidse aanpak tegen dakloosheid, naar het voorbeeld van Den Haag en Den Bosch. Bekijk de vragen hier

Schriftelijke vragen jeugdzorg

Helaas spelen er veel problemen in de Nederlandse jeugdzorg. Kinderen worden lang niet altijd optimaal geholpen, en dat terwijl de kosten van jeugdzorg steeds hoger worden. GroenLinks vindt dat kinderen en jongeren een luisterend oor, steun, zorg en stabiliteit van hun omgeving verdienen. Ze verdienen passende hulp en maatwerk, en boven alles een onbezorgde jeugd. Daarvoor is nodig dat we in de jeugdzorg niet alleen kijken naar het gedrag van het kind, maar juist naar de context van het kind: naar het onderwijs, de gezinssituatie waarin mogelijk armoede, schuldenproblematiek of ggz-problematiek speelt. Dat is onder andere de reden dat wij, samen met het CDA, de PvdA, de PvdD en D66, schriftelijke vragen stelden. Die vind je via deze link

‘Vergroot de vrijmarkt’-peiling

Afgelopen week was het Koningsdag, een dag vol feesten en tradities die ons verbinden. En wat is nou Koningsdag zonder de traditionele vrijmarkt? Niet alleen leuk voor jong en oud, maar ook duurzaam. Het kopen én verkopen van tweede- of derdehands spullen is goed voor onze planeet. Want zo kan iemand anders weer genieten van jouw ‘oude’ fiets, trui, boek en nog veel meer! De vrijmarkt is de laatste jaren wat aan de kleine kant en alleen voor kinderen tot 15 jaar. Wij vragen ons daarom af of het geen goed idee is om de vrijmarkt op Koningsdag in Leiden (weer) uit te breiden. Heb jij hier een mening over? Of wil je je ideeën delen? Vul dan hier de peiling in. 

Ook tijdens het meireces zitten we natuurlijk niet stil. Wil je op de hoogte blijven van al het nieuws vanuit de fractie? Dan kun je ons ook volgen via Facebook of Instagram.