De afgelopen periode hebben alle fractieleden zich met hart en ziel ingezet voor onze mooie stad en haar inwoners. En dat was en is nog steeds een uitdaging gedurende de pandemie die nog steeds rondwaart en de klimaatcrisis met alles wat daarbij hoort. Zelf ben ik in de laatste week nauw betrokken geweest bij evacuaties in Kabul bijvoorbeeld. En wat zich daar afspeelde… hoe machteloos je staat, het geeft tranen in de ogen en hart en vraagt om diepgaande reflectie van en over dit demissionaire kabinet en andere manier van besturen. Hoe mooi is het dat Leiden direct heeft aangegeven naar goede opvang te zoeken.

Desalniettemin zijn we maandagavond 30 augustus weer met veel energie van start gegaan met onze eerste fractievergadering. 

Wat stond er zoal op de agenda’s na de zomer: 
Het Roomburgerpark. De raad vroeg voor de zomer of het college nog een aantal denkrichtingen zou kunnen aangeven om de vraag naar een vierde hockeyveld toch in te willigen. Dit leidde in de raad tot grote diversiteit en uiteindelijk werd geen richting gegeven aan het college hoe hier mee verder te gaan. Rembrandt heeft ons duidelijke standpunt doorgetrokken, waar biodiversiteit en groen voorop staan bij eventuele vervolgontwikkelingen.

Ook kregen wij direct daarna een update van de wethouder over de bereidwilligheid van Leiden rond het opvangen van asielzoekers en statushouders. Wij zijn als GroenLinks uiteraard zeer blij met de actieve houding van onze stad om goede opvang te creëren voor hen die vluchten voor oorlog en geweld, honger en uitsluiting. 

Bij de commissie stedelijke ontwikkeling werden weer een paar delen van de omgevingsvisie en -plan behandeld. Dit blijft zeker voor GroenLinks een visie met bijbehorende plannen waar we zeer alert moeten blijven. Een ontwikkeling die nog veel van ons gaat vragen in de verdere aanscherping en introductie hiervan in een stad als Leiden. Het is geen sexy onderwerp, maar onzichtbaar oh zo belangrijk, met veel impact op bijvoorbeeld klimaat, energievoorziening, marktontwikkeling, biodiversiteit, bestemmingsplannen. 

Gehoord worden, luisteren, in gesprek
Participatie, een hot topic. Marleen besprak het rapport ‘Participatie in Leiden ontleed’ dat is opgesteld op verzoek van de VVD in de commissie. In de Raad van komende week zullen de eventuele vervolgstappen worden voorgesteld en worden aanbevelingen actief opgepakt. Marleen is een groot pleitbezorger van een zo inclusief mogelijke democratie, waarin mensen worden ingesloten en actief betrokken. Een brede vertegenwoordiging vanuit de stad is essentieel. 

#UnmuteUs en #Woonprotest
Omdat het nodig is de geluiden uit de samenleving extra kracht bij te zetten. Er moet steeds harder geroepen worden om gehoord te worden. Tijdens het kabinet Rutte is nog nooit zo weinig gebouwd. Schaarste creëren is al decennia een aanpak die schuldig is aan de wooncrisis. De kloof tussen arm en rijk, perverse financiële prikkels…. Wonen is geen markt maar een recht. We hebben te maken met 100.000 daklozen. Stef Blok heeft Nederland in de uitverkoop gezet bij internationale beleggers. Dus onze fractiegenoot Ivo was in Amsterdam om het verschil te maken en het beleid rond huisvesting op de agenda te zetten en te veranderen. In Leiden komt binnenkort in ieder geval ook de zelfbewoningsplicht. Dat is een eerste kleine stap. 

En dan de culturele sector: Het coronabeleid voor culturele sector staat in schril contrast met “geplaceerde” evenementen. Onze wethouder Yvonne benoemt terecht dat het isolement van jongeren haar sporen nalaat door de culturele sector en de evenementen zo op slot te houden. Daarom was Yvonne daar, om de culturele instellingen in Leiden een hart onder de riem te steken en de problematiek die wij als stad zien een wending te geven. 

Spannende tijden
Het worden enerverende tijden: de campagne en verkiezingsenergie begin je te voelen, de spannende laatste onderwerpen op de agenda van de raad hebben onze volle aandacht zoals de bezoekerseconomie, de Humanities Campus, de vele duurzame bouwontwikkelingen, en we gaan aan de slag met dakloosheid. 

Ook intern voeden we onszelf, we bezochten de GroenLinks Campagne bijeenkomst in Utrecht, hadden een prachtig avondje teambuilding met bestuur en campagnecommissie en kunnen gelukkig weer iets meer op pad in onze stad. Trots op onze stevige bestuurlijk inzet, die met realisme en idealisme de stad Leiden toekomstproof maakt. Een duidelijke GroenLinkse wending in de stad is voelbaar, meetbaar en zichtbaar. Hoe leuk zou het zijn om een “Before” en “After” compilatie de maken de komende tijd. 

Onze progressieve en linkse bijdrage gaan we nog even extra aanzetten de komende maanden, blijvend strijden voor een inclusieve, duurzame stad waar we alles eerlijk delen. 

Wij hebben er zin in, jullie horen snel weer en laat ons weten als je eens even wil sparren, een vraag hebt, of een idee!