Het beleid  is samen met ervaringsdeskundigen en maatschappelijke organisaties tot stand gekomen. Een goed stuk, dat met een aantal door de raad ingediende moties nog concreter werd. Samen met Studenten voor Leiden en D66 hebben we de communicatie met  studenten en jongeren in armoede besproken en daarin verbeteringen aangebracht. Met de SP en PS kwam een motie tot stand waarmee een pilot voor een basisinkomen voor dakloze jongeren wordt verkend en met steun van de PvdA, D66 en SP zorgen we ervoor dat de gemeente onderzoekt hoe aanvragen van armoederegelingen zo eenvoudig mogelijk kunnen worden ingediend.

Dan de bouw van een bijzondere woning op het Waardkerkplein, ‘Parel 35’. De raad geeft geen toestemming tot verkoop van de grond, wat betekent dat het plan (nog) niet doorgaat. Reden voor Marleen en Emma om opnieuw aandacht te vragen voor vergroening van dit gebied. Uit de beantwoording van schriftelijke vragen hierover blijkt dat de vergroening van het  plein meer tijd en geld gaat kosten. Wel wordt  de groene ‘spaak’ tussen het Singelpark en de Kaasmarkt snel gerealiseerd.

Net voor het korte voorjaarsreces vond de Raadsdag plaats. De dag stond onder leiding van een externe begeleider met veel ervaring in andere gemeenteraden (Jasper Loots). We hebben stilgestaan bij de vraag wie wij als Leidse raad zijn, en wat ons DNA bepaalt. En ook of we de huidige manier van vergaderen nog passend vinden. Veel raadsleden gaven aan meer mogelijkheden te willen benutten om met mensen uit de stad te spreken. Leuk om op deze manier  met (bijna) alle raadsleden samen te komen!

Het Stadsbouwhuis (voormalig gemeentekantoor) aan de Langegracht gaat gesloopt worden: er komen nieuwbouwwoningen voor terug. Totdat de sloop gaat plaatsvinden wordt de begane grond verhuurd aan creatieve makers uit Leiden en omgeving; de Makerscentrale. Ook wonen er diverse mensen via een tijdelijke huurconstructie. Hoewel er geluiden waren dat de sloop van het stadsbouwhuis vertraging opliep, kregen de bewoners toch te horen dat ze per 1 oktober 2024 -conform afspraak- het pand moeten verlaten. De PvdA, SVL en GroenLinks hebben vervolgens schriftelijke vragen gesteld: we wilden weten of de sloop inderdaad vertraagd is, en zo ja, of de bewoners dan niet langer kunnen blijven. Het antwoord? De sloop is inderdaad vertraagd, onder meer omdat er een ontheffing nodig is voor vleermuizen. En ja, de huidige bewoners en de makers kunnen in ieder geval tot april 2025 blijven. Mooi nieuws dus!

Omdat de huidige bibliotheek op de Nieuwstraat verouderd is, werkt de gemeente samen met BplusC aan de modernisering van de bibliotheek aan de Nieuwstraat. Het uitgangspunt: de nieuwe bibliotheek moet een maatschappelijke huiskamer worden waar meer gebeurt dan alleen het uitlenen van boeken. In voorbereiding op deze grote verandering bezochten Lauri en Tineke met andere raadsleden, medewerkers van BplusC en ambtenaren van de gemeente Leiden, 3 bibliotheken. We gingen van start met een rondleiding in onze ‘eigen’ bibliotheek in de Nieuwstraat. Daarna met z’n allen in de bus naar Tilburg, naar de imposante LocHal, een voormalige locomatiefwerkplaats van de NS. Daar is veel ruimte om te studeren, voor samenwerking met ondernemers, een fijne koffiecorner, kunnen ruimtes multifunctioneel worden gebruikt, vinden er exposities plaats en natuurlijk zijn er ook boeken te leen. Een maatje te groot voor Leiden wellicht, maar wat een geweldige plek! Als derde en laatste zijn we op bezoek geweest bij CulturA & Zo in Nootdorp. Veel kleiner van aard dan de LocHal, maar ook hier bruiste het van allerlei activiteiten: voostellingen, films, een theaterzaal, een balletstudio, een koffieplek en een haakclub. En ook hier natuurlijk boeken. We kwamen aan het einde van de dag moe maar geïnspireerd weer aan in Leiden.

Hoe nu verder? De eerstvolgende stap vindt plaats op 14 maart. Dan worden er 3 scenario’s voor een nieuwe bibliotheek aan de Nieuwstraat gepresenteerd aan de commissie Werk en Middelen.

En tot slot: we werken toe naar de raadsvergadering van begin maart, waarin het profiel van de nieuwe burgemeester wordt vastgesteld. Wij zien uit naar de reacties op die vacature!