Begin juni werden de zogenaamde P&C-stukken openbaar gemaakt. Dit zijn de Planning & Control-stukken; de jaarstukken over 2022 (hoe is het gegaan, hebben we al onze doelen behaald en hoe staat het met de financiën?) en de Kaderbrief 2023 (hoe staat het ervoor de komende paar jaar en kunnen we blijven doen wat we allemaal hadden bedacht?). De Kaderbrief kijkt altijd vier jaar vooruit. Heel bijzonder in Leiden is dat we deze structureel sluitend hebben kunnen krijgen. Dit betekent dat we geen tekorten of grote bezuinigingen voorzien ondanks de fors gestegen (bouw)kosten, inflatie en stijgende rente. Lang niet alle gemeenten krijgen dit voor elkaar. Fractievoorzitter Rembrandt heeft ons hier een interessante en leerzame presentatie over gegeven op onze fractiedag.

Een belangrijk voorstel in de Kaderbrief, waar ook meteen veel media-aandacht voor kwam, was het schrappen van het Cultuurfonds. Dit voorstel van het College heeft onze woordvoerder Rosie goed bekeken en zij komt met een motie om dit deels terug te draaien. Het schrappen van het Cultuurfonds en vooral de overhead-kosten staan wij achter, maar niet achter het schrappen van subsidies voor de kleine maker en de netwerkfunctie die het fonds heeft. 6 juli stemmen we onder andere over dit voorstel en over alle P&C-stukken.

Begin juni stemden we in met weer twee duurzame wijkvernieuwingen. De één in de Hoge Mors en de ander in de Raadsherenbuurt. Beide wijken krijgen dankzij deze projecten een gescheiden rioolstelsel en andere klimaatadaptieve aanpassingen. Daarnaast komt er veel meer groen bij. In de Hoge Mors zelfs meer dan 9.100 m2 en 19 extra bomen.

Andere belangrijke bespreekstukken waren:

  • De Humanities Campus waar we enthousiast zijn over het circulair gebruik van materialen;
  • De Hartebrugkerk fietsenstalling die weliswaar een grote investering vraagt maar ook veel fietsparkeerplaatsen oplevert midden in de stad;
  • Het bouwproject aan de Watergeuskade dat veel extra woningen oplevert, waarvan 30% sociale huur;
  • Het Integraal Veiligheidsplan waarbij we extra aandacht vroegen voor het tegengaan van geweld tegen LHBTIQ+-personen.
  • De aanpak bestrijding energiearmoede waarmee met de inzet van veel samenwerkende partners heel veel mensen bereikt zijn met advies en kleine energiebesparende maatregelen. De gemeente zet vooral in waar Leidenaar dit het hardste nodig hebben.
  • De evaluatie van het huurteam (een initiatief van GroenLinks van een aantal jaar geleden). Het team blijkt een groot succes en heeft in 2022 maar liefst 219 misstanden geconstateerd bij 325 woningen. Er wordt naar verwachting meer dan €80.000 aan huurverlaging gerealiseerd!

Als laatste werd een belangrijk GroenLinks-punt verwezenlijkt na instemming door de gemeenteraad: er komt een burgerberaad energietransitie! De brieven om Leidenaars uit te nodigen, zijn inmiddels de deur uit. Mocht je een uitnodiging hebben ontvangen, wensen we je veel plezier!

Een heel fijne zomer gewenst,

De fractie van GroenLinks Leiden