Schriftelijke vragen schimmelwoningen
Afgelopen weken kwam de situatie van Leidse huizen met schimmelproblemen aan het licht. De raad ging de straten op en bij inwoners langs om te informeren over de situaties thuis. Van ondergelopen kelders tot kinderkamers met schimmel; het was allesbehalve een leuk aanzicht. Ons raadslid Ahmet Kargin ging ook in meerdere wijken mee, en besprak dit ook tijdens de afgelopen commissievergadering bij de behandeling van de stukken over de nieuwbouwprojecten bij de Prins6en en Rijtjes. Het College is naar aanleiding van de acties van de raad in gesprek gegaan met de Leidse corporaties, en heeft een actieplan opgezet. Daarbij worden de huizen met de grootste problemen al de komende maanden aangepakt.

Politiek vrouwencafé
Net als vorig jaar organiseren de vrouwelijke raadsleden van gemeente Leiden een Politiek Vrouwencafé in het Stadhuis van Leiden. Deze keer op vrijdag 19 april. Vrouwen uit Leiden en omgeving zijn van harte welkom om de huidige vrouwelijke raadsleden te ontmoeten. Tjarda Struik, de burgemeester van Leiderdorp, wordt geïnterviewd en er is een fictief raadsdebat met tips en tricks van lokale politici.
Meer vrouwen in de politiek zijn nodig, want het aantal vrouwen in de gemeenteraad blijft achter bij het aantal mannen in de raad. Terwijl meer vertegenwoordiging van vrouwen in de raad, en ook andere vormen van diversiteit, goed is voor de besluiten die de gemeente neemt. Ons raadslid Marleen Schreuder is één van de organisatoren. Ze vertelt: ”Vorig jaar organiseerden we dit evenement voor de eerste keer en de opkomst was onverwacht hoog. Daarom organiseren we het Politiek Vrouwencafé nog een keer, want we willen nog meer vrouwen inspireren en aanmoedigen om ook politiek actief te worden.”
Het Politiek Vrouwencafé is open voor vrouwen van alle leeftijden, achtergronden en politieke overtuigingen. Hier vind je meer informatie, waarbij je je ook kunt aanmelden.

Schriftelijke vragen vaccinaties
Sinds 2020 daalt de vaccinatiegraad onder kinderen in Nederland. Op verschillende plekken in Nederland zijn er uitbraken geweest van onder meer kinkhoest. Dit zijn ziektes die met een hoge vaccinatiegraad makkelijk te voorkomen zijn. Ook in Leiden zijn er signalen van een dalende vaccinatiegraad. Ons raadslid Houssam Boutaïbi stelde daarom schriftelijke vragen, samen met D66 en PvdA.
“Als te weinig kinderen gevaccineerd zijn kunnen besmettelijke ziektes zoals kinkhoest en mazelen weer de kop opsteken” vertelt Houssam. “Kinderopvanglocaties in Noord-Holland zijn uit voorzorg al begonnen met het weigeren van ongevaccineerde kinderen. In Leiden willen we dit voorkomen. Het is belangrijk om de huidige Leidse situatie te kennen en de huidige voorlichting onder de loep te nemen. Zodat we zo snel mogelijk weten waar we stappen in moeten en kunnen maken.”
De schriftelijke vragen zijn
hier te vinden. Over enkele weken zal het college met een reactie komen
.

Wie wordt onze nieuwe burgemeester?
“Of je nou de buurtmoeder bent of de minister, zij of hij weet snel en op een empathische manier contact te leggen. Deze burgemeester slaat niet met de vuist op tafel maar sluit compromissen op basis van slimme politiek-strategische zetten, met de menselijke maat in het achterhoofd.”
Met deze woorden reageerde ons raadslid Emma van Bree afgelopen donderdag op  de profielschets voor de nieuwe burgemeester. Als GroenLinks zijn we erg blij met wat er in de profielschets staat. Hierin staat dat de ideale nieuwe burgemeester een verbindend en betrokken persoon is met een hart voor de stad.
Meer weten over de profielschets van de burgemeester? Lees hem hier:
https://lnkd.in/eFgb6dQv. Of kijk de gehele bijdrage van Emma terug via: https://lnkd.in/e_v3Fdip

Schriftelijke vragen over fietsvlonders
Sinds de vorige collegeperiode is het mogelijk om in de straat of buurt een parkeerplaats te vervangen door een zogeheten fietsvlonder of fietsenrek. Deze kunnen zowel door bewoners als door ondernemers worden aangevraagd en door iedereen worden gebruikt. Er bereikten de fractie wat signalen dat het niet meeviel om zo’n aanvraag afgehandeld te krijgen bij de gemeente. Dat is jammer, want fietsparkeerplekken helpen om waardevolle ruimte te creëren en dragen bij aan een stad waar iedereen zich gemakkelijk kan verplaatsen. Daarom pleitte ons raadslid Marleen er met D66 via schriftelijke vragen voor dat bewoners sneller en gemakkelijker fietsvlonders of fietsenrekken kunnen krijgen in hun straat.

Riool- en waterzorgheffing
Duurzame riolering, eerlijkere verdeling van lasten! Dat was de strekking van het betoog van Rembrandt in het debat over scenario’s voor de zogeheten riool- en waterzorgheffing. GroenLinks pleit ervoor om zo snel als mogelijk te investeren in een stad die de uitdagingen van klimaatverandering aankan. Dat doen we met gescheiden riolen, het goed opvangen en afvoeren van regenwater en zoveel mogelijk extra groen. Onze wethouder Ashley North is hier al jaren voortvarend mee bezig.

Dit kostte echter veel geld en dat wordt in de toekomst ook steeds meer, want klimaatverandering slaat genadeloos toe. De lasten die we hiervoor als stad dragen moeten eerlijk verdeeld worden. Degenen met de sterkste schouders zullen de grootste bijdrage moeten leveren. Rembrandt was dan ook blij met de mogelijkheid om, naast bewoners en gebruikers, ook de eigenaren van het vastgoed eerlijk mee te laten betalen. Ook bedrijven zullen zo op basis van de waarde van hun bezit bijdragen, waardoor voor bewoners de rekening over het algemeen omlaag kan.

Actualiteitsvragen over toegankelijkheid voor voetgangers van de spoorwegovergang bij Cronesteyn
Na een signaal van Stichting Groen Cronesteyn stelde Marleen actualiteitsvragen over de bereikbaarheid van de spoorwegovergang bij Cronesteyn voor voetgangers. Een overgang die nu niet goed toegankelijk is. Het is ‘het jaar van de Voetganger’, en daarom vroeg Marleen hier met actualiteitsvragen in de Raad aandacht voor.

Training weerbaar bestuur
Uit cijfers blijkt dat ongeveer de helft van alle raadsleden wel eens te maken heeft met agressie, intimidatie of ander ongewenst gedrag. De laatste jaren is dit alleen maar toegenomen. Daarom kwam de Raad, samen met de burgemeester, wethouders en medewerkers van de Griffie bij elkaar voor een training. Griffiemedewerkers ondersteunen de raad. In een avond met goede gesprekken, maar ook praktische insteken, hebben we het met elkaar gehad over welk gedrag we niet willen accepteren en kregen we tips en handvatten om met dat gedrag om te gaan. We helpen elkaar om onze collectieve normen na te leven. Hopelijk kunnen we daarmee agressie en ander wangedrag tegengaan en kunnen we als politici veilig en vrij ons werk doen!

Schriftelijke vragen over afval Lammenschansdriehoek
In het Leids Dagblad van 22 maart stond een artikel over de vijver tussen het Omegaplantsoen en Epsilonplantsoen in de Lammenschansdriehoek en de hoeveelheid zwerfvuil die daar te vinden is. Helaas is de locatie tussen de studentenflats al enige tijd ernstig vervuild, wat afbreuk doet aan een plek om te wonen te midden van groen en water. Omdat het college aangeeft dat het zwerfvuil in het water met een apart bootje opgeruimd moet worden blijft het vaak lang liggen. Mooi burgerinitiatief: een studente uit de naastgelegen flat heeft inmiddels het heft in eigen hand genomen en ruimt regelmatig zelf het afval op, zowel in het water als op de kant.
Luister terug: vanaf 19:58 via
https://www.omroepwest.nl/radio/aflevering/west-wordt-wakker/270467138