Afgelopen vrijdag 27 maart hielden wij een digitaal vragenuurtje voor onze GroenLinks leden en betrokkenen. Het bestuur, de fractie en onze wethouder brachten de leden op de hoogte van wat er speelt tijdens deze crisistijd. Baal je dat je er niet bij was? Wees niet getreurd, hier een kort verslag.

Om 12:00 startte het Online Leden-vragenuurtje via Zoom met twaalf geïnteresseerde leden. Na het introductiepraatje van de voorzitter Nils Mollema, vertelde fractievoorzitter Gebke van Gaal hoe het werk van de fractie doorgaat. De fractie vergadert, zoals altijd, elke maandagavond, maar nu digitaal via Zoom. We starten altijd even met een persoonlijk momentje hoe het met iedereen gaat, ook bij ons in de fractie zijn er veel persoonlijke verhalen die mensen meemaken en bezighouden in de crisis.

Daarnaast hebben alle fractievoorzitters van de Leidse Gemeenteraad, op donderdagavond, een online vergadering met de burgemeester, griffie en gemeentesecretaris. Waar kan blijft de fractie in goed contact met de inwoners en organisaties in de stad en wordt goed nagedacht over de manier van vergaderen en het oppakken van de rol als raadslid ten tijde van de crisis. De fractie houdt bijvoorbeeld goed zicht op de voedselbank, opvang daklozen en zorg voor kwetsbare gezinnen in deze tijd.

 

Wethouder Yvonne van Delft nam de leden mee over wat de gemeente op dit moment allemaal doet in deze bijzondere crisistijd. De ondernemers in de stad worden zwaar getroffen en ook de cultuursector heeft het zwaar. Yvonne, wethouder economie en haar ambtenaren zijn druk bezig om de mogelijkheden te bekijken om de getroffenen te helpen.

Vragenuurtje

 

Daarna was er veel tijd om in gesprek te gaan over alle vragen van de leden. Er werden verschillende vragen gesteld die uitgebreid beantwoord werden. Zo is er gesproken over welke beleidsprocessen wel of niet doorgaan en welke gevolgen daarbij gepaard gaan. Verder werd er gesproken over de stand van zaken in studentenhuizen. Ook was er een vraag die over een tijdje opgepakt kan worden: biedt deze crisis kansen voor sociaal en groen beleid? Mocht je nieuwsgierig zijn hoe over deze vragen vanuit de fractie, wethouders en bestuur wordt gedacht, dan raden we je aan om aan te sluiten bij een volgend vragenuurtje.

 

Tweede vragenuurtje

Want het online vragenuurtje is zeker voor herhaling vatbaar. Daarom gaan wij iedere twee weken een online vragenuurtje organiseren. Als de datum voor de tweede vragenuur geprikt is, nodigen we je van harte uit om online aanwezig te zijn. Bovendien kan je de fractie altijd benaderen voor vragen of suggesties.