Afgelopen vrijdag, 1 mei is de bed-bad-en broodvoorziening van Leiden gesloten. Het is echter niet verantwoord om mensen in coronatijd van hun netwerk afhankelijk te maken. We roepen het college dan ook op om nu in actie te komen. In onderstaand artikel lees je over de ontwikkelingen rondom de bed-bad- en broodvoorzieningover en onze oproep.

In 2014 besloot de gemeente Leiden tot de oprichting van een eigen bed-bad- en broodvoorziening voor ongedocumenteerde vluchtelingen. Op dat moment weigerde het rijk namelijk om in opvang te voorzien voor deze groep.

Tijdens de onderhandelingen over het Leidse coalitieakkoord in 2018, werd duidelijk dat de rijksoverheid stappen wilde ondernemen om landelijke opvangvoorzieningen in te richten. De formerende partijen (D66, GroenLinks en de PvdA), spraken toen af om de landelijke lijn te volgen. Wanneer het rijk opvang zou regelen voor ongedocumenteerden, zou de gemeente niet meer aan zet zijn. In november 2019 werd dit bekrachtigd met een raadsbesluit: de bed-bad-en broodvoorziening aan het maansteenpad zou sluiten medio 2020. 

 

GroenLinks heeft hierbij steeds een ruimhartig beleid benadrukt richting de groep ongedocumenteerden. Het is erg onprettig voor deze mensen om hun vertrouwde omgeving te moeten verlaten. In Leiden hebben zij hun netwerk en begeleiders. Hier zijn ze vertrouwd. Daarom moet ruim de tijd genomen worden om deze mensen te begeleiden. Zij worden in de Landelijke Vreemdelingen Voorziening (LVV) in Rotterdam toegelaten, als ze aangeven mee te willen werken aan hun vertrek. ‘Niet meewerken’ kan echter tal van redenen hebben, bijvoorbeeld psychische problemen, ziekte, of doodmoe zijn van de uitzichtloosheid en de vele afwijzingen die mensen al gehad hebben. Lever dus maatwerk! Begeleid mensen op individuele basis, biedt waar nodig psychische hulp en neem de tijd voor ze. 

 

GroenLinks heeft het college gevraagd om de doelgroep strak te monitoren en de raad te blijven informeren over deze doelgroep. Ook was de afspraak dat de Leidse bed-bad-en broodvoorziening op 1 juli 2020 zal sluiten, met mogelijke uitloop indien er individuen waarbij de overgang naar Rotterdam moeilijk verliep. Nu is de voorziening al op 1 mei gesloten, in coronatijd.

 

Het is niet verantwoord om mensen in coronatijd van hun netwerk afhankelijk te maken. Mensen kunnen daardoor besmettingen oplopen of anderen besmetten. Ook is treinverkeer niet veilig in deze tijd. Deze mensen zijn vertrouwd in Leiden en moeten dus nu op maat worden begeleid! Samen met D66 en de PvdA hebben wij daarom een brief geschreven aan het college, waarin we het stadsbestuur oproepen om haar zorgplicht serieus te nemen voor deze doelgroep. De brief vind je onderaan bij de stukken. Wij blijven ons inzetten voor ruimhartigheid en maatwerk voor de Leidse ongedocumenteerden. 

 

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met woordvoerder op dit dossier, Rembrandt Rowaan (rembrandt.rowaan@groenlinksleiden.nl, of 06-49409944). Of met fractievoorzitter Gebke van Gaal (gebke.van.gaal@groenlinksleiden.nl, of 06-10004600). 

 

Zie ook het artikel en interview met Rembrandt op Unity.nu: Sluiting bed-bad-brood 'zeer onverantwoord'