Oproep tot meedenken over het Europees concept programma

Op 7 december hebben alle leden van GroenLinks een e-mail ontvangen over het Europees concept verkiezingsprogramma Voor Verandering. Natuurlijk is jouw input hierop van harte welkom! Tot en met 6 januari 2019 kunnen daarom wijzigingen voor het programma, de amendementen, worden ingediend. Deze kunnen worden ingestuurd door groepen bestaande uit minimaal 25 GroenLinks-leden. Over het programma en de amendementen zal vervolgens op het landelijk GroenLinks congres van 16 februari 2019 in Zwolle worden gestemd. Ook in Leiden willen we hier actief mee aan de slag gaan, lees hieronder verder hoe we dit precies gaan doen.

Samen met de GroenLinks afdelingen in Voorschoten en Noordwijk willen we onze leden helpen en assisteren bij het indienen van de amendementen. Om dit mogelijk te maken hebben we de werkgroep 'Amendementen voor het concept Europees verkiezingsprogramma 2019’ opgericht. Onze werkwijze is als volgt:

1.            Het indienen van amendementen moet aan een aantal vormvereisten voldoen om in behandeling genomen te worden. Daarom is er door de werkgroep een formulier gemaakt dat gebruikt kan worden bij het opstellen van amendementen. Het formulier kun je hier vinden.

2.            Leden die zelfstandig amendementen willen maken, maar niet zo gemakkelijk 24 andere ondertekenaars kunnen vinden, kunnen hun amendement(en) opsturen naar de werkgroep. Het e-mailadres daarvoor is campagne@groenlinksleiden.nl. De werkgroep legt de opgestuurde amendementen vervolgens voor aan een kring van personen die aangegeven hebben bereid te zijn om te helpen met het ondertekenen van de amendementen. De voorwaarden hiervoor zijn:

a)            de amendementen zijn in het aangegeven format vóór 24 december 2018 12:00 uur aan de werkgroep gestuurd, omdat de werkgroep er anders niet in slaagt er op tijd de handtekeningen te verzamelen en alles in te sturen aan het landelijk bureau.

b)           de amendementen kunnen uitsluitend worden ingestuurd als tekst in mail, PDF of WORD-document (.docx, .doc, .odt). Andere bestandstypen kunnen helaas niet in behandeling worden genomen.

3.            Leden die in groepsverband amendementen willen maken, kunnen zich aansluiten bij de werkgroep ‘Amendementen voor het concept Europees verkiezingsprogramma 2019’. Opgeven voor deelname kan via op de campagneleiders van GroenLinks Leiden Maurits Jan Donga (06-49735615) of Nils Stevens Mollema (06-44363604). Je kunt je ook via een e-mail aanmelden. Via Maurits en Nils word je vervolgens verder geïnformeerd over de gang van zaken.

4.            Geef bij het indienen van je amendementen aan de werkgroep aan of je naar het congres op 16 februari gaat en dus in staat bent daar zelf je amendementen toe te lichten. Mocht dit niet het geval zijn, zorg er dan in overleg met de werkgroep voor dat een andere ondertekenaar het amendement kan toelichten. 

Ben je geen lid van GroenLinks dan kun je helaas de amendementen niet ondertekenen, maar je bent natuurlijk wel van harte welkom om hierover mee te denken.

Mocht je naar aanleiding van deze procedure vragen hebben, dan kun je uiteraard altijd contact opnemen met de werkgroep via campagne@groenlinksleiden.nl.

De leden van de werkgroep zijn ook aanstaande vrijdagavond 14 oktober aanwezig bij de winterborrel van GroenLinks Leiden.