Oproep tot ondertekening amendementen

De afgelopen weken is er hard gewerkt door de werkgroep 'Amendementen voor het concept Europees verkiezingsprogramma 2019’  en diverse vrijwilligers van GroenLinks Leiden, Noordwijk en Voorschoten. Gezamenlijk hebben zij 55 amendementen opgesteld op het Europees concept verkiezingsprogramma Voor Verandering. Hulde voor het harde werk! Om de amendementen komend jaar te kunnen indienen, hebben we jouw steun nodig. Lees hieronder verder hoe je ons kunt helpen.

Om de opgestelde amendementen te kunnen indienen dient elk amendement gesteund te worden door 25 ondertekenende GroenLinks-leden. In het ondertekeningsformulier kun je lezen hoe je dit als GroenLinks-lid precies kunt doen. De voorwaarden hiervoor zijn:

  1. Het ondertekeningsformulier dien je te gebruiken om je ondertekening uit te spreken voor één, meerdere of alle opgestelde amendementen. Andere formulieren zijn niet geldig.
  2. De ondertekening(en) kunnen uitsluitend via e-mail worden ingestuurd als bijgesloten PDF of WORD-document (.docx, .doc, .odt). Andere bestandstypen kunnen helaas niet in behandeling worden genomen.
  3. LET OP: De ondertekening(en) dienen in dat aangegeven format uiterlijk vóór 4 januari 2019 18:00u aan de werkgroep te worden gestuurd, omdat de werkgroep er anders niet in slaagt op tijd de ondertekeningen te verwerken en alles in te dienen bij het landelijk bureau.

Mocht je naar aanleiding van deze procedure vragen hebben, dan kun je uiteraard altijd contact opnemen met de werkgroep via campagne@groenlinksleiden.nl of bellen met de campagneleiders van GroenLinks Leiden, Maurits Jan Donga (06-49735615) of Nils Stevens Mollema (06-44363604).

Alvast bedankt voor je hulp en een fijne jaarwisseling gewenst!