Onze raadsleden Rembrandt Rowaan en Emma van Bree stellen vragen aan het college van B&W over audio-middelen in het Leidse OV. Die moeten mensen met een visuele beperking helpen om gemakkelijker hun weg te vinden in de stad. In een inclusieve stad krijgt iedereen een eerlijke kans om mee te doen en erbij te horen!

Audiozuil bij Station De Vink
Van het Platform Gehandicapten Leiden hoorden onze raadsleden dat er nog altijd geen audiozuil te vinden is bij station Leiden De Vink. Een audiozuil bevat een paneeltje met toetsen, waarop de gewenste buslijn ingetoetst kan worden. Een stem vertelt vervolgens op welk perron de passagier moeten zijn en op welk tijdstip. Bij station De Vink worden bussen dynamisch aan verschillende busperrons toegewezen. Daarom is een audiozuil juist hier van essentieel belang voor mensen met een visuele beperking. GroenLinks wil daarom graag zo snel mogelijk een audiozuil bij station De Vink.

Problemen bij bushaltes
Elektrische bussen zijn niet te horen als ze aan komen rijden bij bushaltes. Ook wordt cruciale informatie zoals vertraging of een tijdelijk opgeheven buslijn, alleen visueel weergegeven. Dit zijn barrières voor mensen met een visuele beperking. Onze raadsleden vragen het college daarom hiermee aan de slag te gaan.

Hiermee pleit de fractie van GroenLinks wederom voor een inclusieve stad, waarin iedereen een eerlijke kans krijgt om mee te doen!