Raadslid Alex Friso: "Zo zorgen we ervoor dat de omgeving er flink op vooruit gaat in dit gebied waar veel nieuwe woningen komen. Daarvan plukken de nieuwe en huidige bewoners én biodiversiteit de vruchten."

In het voorstel van GroenLinks wordt de zogenoemde erfpachtsuppletie van het woningbouwproject aan Plesmanlaan 100 gereserveerd voor een groene omgeving.

Kantoren ombouwen naar betaalbare woningen

Dit voormalig kantoorgebouw wordt omgebouwd tot meer dan 400 woningen. Alex Friso legt uit dat er in hetzelfde gebied nog meer vergelijkbare projecten op de rol staan. "Goed nieuws dat we deze kantoren kunnen ombouwen, want we hebben nu veel meer behoefte aan woonruimte."

Op al die kavels zal wel wat groen komen, maar een samenhangende ecologische visie ontbrak nog. Nu zorgen we dat de openbare ruimte en groen op de percelen één geheel vormen, zodat dit grijze kantoorterrein een groen gebied wordt dat lucht geeft aan mens en dier. De gemeente voert de regie en de ontwikkelaars dragen financieel bij: "zo zien wij dat graag."

Plesmanplantsoen

Met het amendement, dat mede werd ingediend door D66 en op ruime steun in de Raad kon rekenen, wilde GroenLinks ook tegemoet komen aan oproepen van bewoners om niet enkel te denken aan het toevoegen van woningen, maar ook aan groen.

Volgens Alex Friso is dat precies de visie van GroenLinks: “We zorgen voor meer woningen om wonen in Leiden bereikbaar te houden, waarbij we sinds GroenLinks in de coalitie zit zorgen voor 30% sociale huurwoningen in het totaal van de nieuwbouwplannen stadsbreed."

Tegelijkertijd zorgen we dat de leefomgeving opknapt. Hoewel dit in het voorstel van het college wel werd genoemd, ontbrak het nog aan een duidelijk plan en bijbehorende financiering. Alle partijen wilden meer groen, maar het “hoe” bleef vaag.

"Wat mij betreft moet je dan als Raad het heft in handen nemen en daadwerkelijk opdracht geven tot het maken van een plan, zodat we als Raad daarover kunnen oordelen. Dit was het moment om dat te regelen. Ik hoop dat we achteraf kunnen zeggen dat dit de eerste stap was naar een heus Plesmanplantsoen.", aldus Alex Friso.