Preventie om schooluitval te voorkomen

Het is niet voor iedereen weggelegd om school af te maken. Problemen thuis of op school zorgen ervoor dat 20% van de leerlingen de school verlaten voordat ze een diploma hebben. GroenLinks zet zich in om het extra geld dat is vrijgemaakt om jongeren te helpen, in te zetten op preventie.

Je school afmaken en een diploma halen is de beste garantie voor jongeren om later op eigen benen te kunnen staan. Helaas is dat niet voor iedereen weggelegd. Door problemen thuis en/of op school valt nog steeds 20% van de leerlingen uit voordat ze een diploma hebben. En dat is zonde, omdat er daarna meestal problemen volgen op gebied van huisvesting, financiën etc. Daarom is iedereen er bij gebaat om te zorgen dat vroegtijdig schoolverlaters teruggaan naar school of gaan werken.
Bureau Leerplicht ziet daar voor de hele regio op toe. Het bureau begeleidt de jongeren en helpt hen weer op weg. Het aantal jongeren dat uitvalt is gedaald, maar Leiden kent nog steeds een bovengemiddeld percentage ten opzichte van landelijke cijfers. De grootste daling zien we bij het ROC. De grootste uitval vinden we bij het mbo, en daarbij gaat het vaak om jongens.
Er is extra geld vrijgemaakt om nog meer jongeren te kunnen helpen. GroenLinks pleit ervoor om de extra middelen in te zetten op preventie. Programma’s die erop gericht zijn om jongeren op school te houden voordat ze uitvallen, boeken goede resultaten en moeten daarom ondersteund worden. Verder vraagt GroenLinks aandacht voor jongeren met psychische problemen. Voor deze jongeren is het vaak lastiger om een geschikte onderwijsplek te vinden, terwijl het voor deze groep juist zo belangrijk is om onderwijs te krijgen en hun eigen leven vorm te geven.