Primeur: Bio Science Park nu ook Biodivers Park

Een groen en biodivers bedrijventerrein met ruimte voor mens, dier en natuur, dat is het Leiden Bio Science Park (LBSP) in de nabije toekomst. Hier heeft de Leidse gemeenteraad vanavond toe besloten en meteen ruim €1,6 miljoen uitgetrokken. Tot groot genoegen van de fractie van GroenLinks. Sinds 2017 heeft de partij, samen met een groot aantal partners in de stad, het voortouw genomen om te investeren in de biodiversiteit op het LBSP.

Broedplekken voor vogels, natuurvriendelijke oevers, ruige bloemenbermen, een grote variatie aan heesters en een natuurvriendelijk maaibeleid; het zijn slechts enkele van de vele maatregelen die de gemeente treft om het LBSP zo groen en duurzaam mogelijk in te richten. Met als doel: het vergroten van de biodiversiteit op het bedrijventerrein. Daarmee gaat een lang gekoesterde wens van GroenLinks in vervulling. De partij nam begin 2017, in samenwerking met een groot aantal groene organisaties, studenten en omwonenden, het initiatief tot de grootschalige vergroening van het LBSP middels het manifest Leiden Bio Science Park: waar ecologie en economie elkaar versterken [zie bijlage in de mail].

GroenLinks-raadsleden Ashley North en Jos Olsthoorn waren destijds de auteurs van het manifest. Dat nu twee jaar na dato hun ideeën worden overgenomen in gemeentelijk beleid stemt hen tot grote tevredenheid: “Fantastisch dat dit college zo grootschalig wil investeren in de biodiversiteit op het LBSP. Dat is echt revolutionair. Een paar jaar geleden dacht niemand eraan het bedrijventerrein te vergroenen en nu is het een speerpunt. Mens, dier en natuur in harmonie!”, aldus Olsthoorn.

Hoewel GroenLinks de groene investeringen in het LBSP graag viert, wil de partij het zeker niet beperken tot een politiek feestje. Olsthoorn: “De vergroening van het LBSP is echt uitgegroeid tot een stadsbreed initiatief. De bedrijven, de universiteit, milieu-experts, natuurorganisaties, studenten en omwonenden: iedereen heeft de afgelopen twee jaar zijn bijdrage geleverd om het LBSP zo groen mogelijk in te richten. Participatie op z’n mooist!”.

Door er ruim €1,6 miljoen voor uit te trekken, gaat het stadsbestuur de komende jaren flink investeren in biodiversiteit op het LBSP. Binnen de fractie van GroenLinks is de naam van het bedrijventerrein dan ook al omgedoopt tot het Leiden Biodivers Park.