Ashley North
Ashley North

Privacy Leidenaren met schulden beter beschermd

Het is een situatie waarin niemand wil belanden: dat je zoveel schulden hebt dat de inboedel van je huis verkocht moet worden. Dit zijn executieverkopen, en in juni ontdekte GroenLinks-raadslid Ashley North dat de gemeente deze verkopen altijd openbaar aankondigt in het stadhuis, met naam en toenaam van de betrokken Leidenaren. Omdat veel mensen dit als gênant en stressvol ervoeren, heeft GroenLinks ervoor gezorgd dat dit soort aankondigingen verleden tijd zijn.

Tot voor kort hing de gemeente aankondigingen van executieverkopen achter het raam naast de ingang van het stadhuis. Op deze formulieren stonden de Leidenaren met schulden met naam en toenaam vermeld. Daardoor was voor iedereen zichtbaar dat deze mensen met grote problemen kampen, en dat is wel het laatste wat je wil dat je vrienden en kennissen zien.

Dankzij GroenLinks gaat dit veranderen. GroenLinks-raadslid Ashley North bracht de praktijk aan het begin van de zomer onder de aandacht. Hij ging op onderzoek uit en ontdekte dat de gemeente helemaal niet verplicht is om de formulieren van executieverkopen in het stadhuis op te hangen. Na verzoek van Ashley heeft de gemeente de kwestie ook onderzocht, en kwam ze tot dezelfde conclusie.

De gemeente gaat daarom stoppen met het aankondigen van executieverkopen als ze daar wettelijk niet toe verplicht is. Als ze wel wettelijk verplicht is om een aankondiging op te hangen, dan zal deze aankondiging anoniem zijn. Zo wordt de privacy van Leidenaars met schulden niet beschadigd.

Ondertussen blijft GroenLinks zich inspannen om schulden in Leiden zoveel mogelijk te voorkomen en mensen met schulden te helpen.