Rob van Lint
Rob van Lint

Rob van Lint informateur namens GroenLinks

GroenLinks schuift Rob van Lint naar voren als tweede informateur. Samen met Fleur Spijker (D66) zal hij de eerste verkennende gesprekken voor coalitievorming leiden. We zijn erg blij dat Rob van Lint namens ons deze bijdrage wil leveren aan de vorming van een nieuw beleidsakkoord en college voor Leiden!

Op uitnodiging van D66, de grootste partij na de verkiezingen, zal GroenLinks als grootste winnaars eveneens een informateur leveren. De fractie heeft Rob van Lint voor deze rol gevraagd vanwege onder meer zijn grote bestuurlijke ervaring, zijn collegiale werkwijze en zijn vertrouwdheid met de Leidse politiek. Zo was hij van 1983 tot 1990 raadslid in Leiden voor voorlopers van GroenLinks en is hij tot recent jarenlang voorzitter geweest van de Leidse Rekenkamercommissie. Tegenwoordig is Rob directeur van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, nadat hij van 2009 tot 2017 de Immigratie- en Naturalisatiedienst leidde.

Samen met Fleur Spijker, informateur namens D66, zal Rob de komende week met alle Leidse partijen gesprekken voeren. Daarbij staan in deze fase drie onderzoeksvragen centraal:

  1. Nagaan of de partijen opnieuw behoefte hebben aan een raadsbreed bestuursakkoord met daarin afspraken over de bestuursstijl in de Leidse raad.
  2. Verkennen welke wensen de fracties hebben voor de inhoud van een nieuw beleidsakkoord.
  3. Onderzoeken welke fracties met een grote kans op succes kunnen beginnen aan onderhandelingen over het beleidsakkoord en een nieuw college.

Wij wensen Rob veel succes als informateur namens GroenLinks Leiden!