Geen nieuwe hockey- of tennisvelden in het Roomburgerpark, dankzij GroenLinks en de Partij voor de Dieren. Het park blijft groen en openbaar terrein openbaar toegankelijk om te spelen, te wandelen en van de natuur te genieten. Daarmee komt een einde aan veel onrust bij wijkbewoners en de actiegroep Vrienden van het Roomburgerpark. De oorzaak van de onrust was een haalbaarheidsonderzoek van wethouder De Wit van Sport naar uitbreidingsmogelijkheden voor hockey en tennis. Reden voor Yvonne van Delft (GroenLinks) om het onderwerp ter bespreking te vragen. Waarom meende de wethouder buiten de kaders van de raad te moeten treden?

Een oplossing buiten bestaand sportareaal zoeken en Roomburgerpark aantasten? Er lag nog een aangenomen motie van GroenLinks voor het groen houden van het park uit 2005. Daar kwam geen overtuigend antwoord op. Op het voorstel van GroenLinks om een streep te zetten onder al deze plannen zei de commissie unaniem 'ja'. Frank de Wit moet aan de slag met het zoeken van andere oplossingen binnen bestaand sportareaal, bijvoorbeeld door het opzetten van een hockeyclub aan de andere kant van Leiden. Echt het verschil gemaakt voor de wijk en het groen!