Leiden is een fijne stad om te wonen en dat vinden steeds meer mensen. Om wonen toch betaalbaar te houden en om de groene gebieden rondom Leiden te sparen, hebben we afgesproken de nodige extra woningen te bouwen. Dat moet duurzaam gebeuren en met genoeg betaalbare en sociale huurwoningen, maar ook moet de leefomgeving erop vooruitgaan. Want de “verdichting” van de stad betekent dat het drukker wordt en dan is het nodig om plekken te hebben waar je rust en ruimte kan vinden. Daarvoor zorgen is één van de vele voordelen van de vergroeningsplannen van ons college die steeds meer vorm krijgen.

 

Eigenlijk voelen we het allemaal: groen is gewoon heel fijn! Dat groen goed is voor de mens wordt steeds duidelijker aangetoond. Mensen die regelmatig in contact staan met de natuur en in een groene omgeving wonen zijn fitter en gezonder. Bovendien zijn groene plekken en parken de plaatsen waar we in de stad ontspannen, spelen en elkaar ontmoeten. Als we een ontspannen en vriendelijke lokale samenleving willen hebben, kunnen we dus niet zonder. De vergroeningsplannen die Leiden dankzij onze inzet uitvoert worden dan ook steeds duidelijker en zichtbaarder. Zo barst het net gelanceerde uitvoeringsprogramma “Leiden Biodivers en Klimaatbestendig”, (waar je vanuit verschillende invalshoeken al over kon lezen) van de concrete plannen om de komende jaren Leiden groener te maken en zo – naast alle andere voordelen – ook een betere stad om te wonen.

 

Dat begint al dicht bij huis, met het stimuleren van geveltuintjes aan huizen en groene daken op  gebouwen. Onder een groen dak is het immers beter toeven, met minder last van lawaai of hitte in de zomer. Verder krijgt de omgeving van heel veel buurten een groene impuls, door op pleintjes of op de stukken onder bestaande bomen meer ruimte te geven aan groen. En met de aanleg van zogenaamde Tiny Forests, komen er 4 minibosjes, waar je een stukje echte natuur in de stad kan ontdekken. Nog mooier is het als groen ook een ontmoetingsplek is en mensen verbindt. Daarom komt er binnenkort ook nog een visie op stadstuinieren, waarin ideeën worden uitgewerkt om in de openbare ruimte buurt- of wijktuintjes  te maken, waar bewoners gezamenlijk bijvoorbeeld bloemen en gewassen kunnen gaan kweken.

 

Een groene directe leefomgeving is fijn, maar soms heb je nog even wat meer ruimte nodig. Gelukkig heeft Leiden een aantal mooie parken, die de komende jaren ook een flinke groene upgrade krijgen. Zo staat dit jaar het Van der Werffpark al in de planning voor een opknapbeurt. Bovendien komt er zelfs een compleet nieuw stadspark bij en wordt het Singelpark nog meer één geheel waar je straks ongehinderd door kilometers aaneengesloten park kan wandelen. De verschillende stukken groen binnen én buiten Leiden worden ook meer aan elkaar verbonden. Zo kunnen dieren makkelijker van het ene stukje stadsnatuur naar het andere, maar moet het ook voor inwoners sneller en makkelijker worden de polders, duinen en andere natuur rondom Leiden te verkennen.

 

Leiden is en blijft een stad en “verstedelijkt” verder. Maar steeds meer dringt door dat de stad van de toekomst een groene stad is, die alleen toekomstbestendig kan zijn als er kwalitatief groen is voor mens en dier. Dat besef is nu al zichtbaar en wordt de komende tijd alleen maar tastbaarder. Daar waar woningen worden toegevoegd, moet de omgeving een groene impuls krijgen en worden die woningen duurzaam voorzien van energie en warmte. Over hoe dat aangepakt wordt kan je hier lezen. Rondom de stad sparen we op die manier de groene landschappen, waar we de komende tijd door betere verbindingen dus wél makkelijker van kunnen genieten. Zo moet wonen in Leiden voor iedereen toegankelijk blijven.