Schriftelijke vragen Alliantie Kinderarmoede

Elk kind verdient een zorgeloze jeugd. Maar in ons welvarende land zijn er nog steeds kinderen die opgroeien in armoede. Bijna 400.000 zelfs! Dat is veel te veel. Daarom is het goed dat deze week de Alliantie Kinderarmoede van start is gegaan om een eind te maken aan deze armoede. Samen met PvdA en SP vragen wij nu het college om de gemeente Leiden hierbij aan te laten sluiten.

Al zo'n 75 organisaties hebben zich aangesloten bij de Alliantie Kinderarmoede. Bedrijven, organisaties en gemeenten slaan de handen ineen om op creatieve en grootschalige wijze een einde te maken aan kinderarmoede. Zo gaan bedrijven gratis producten uitdelen en ontstaan er mooie samenwerkingsverbanden tussen allerlei instellingen om armoede te signaleren en vervolgens goed te bestrijden.

Volgens de fracties van GroenLinks, PvdA en SP zou het goed zijn als de gemeente Leiden zich bij de alliantie aansluit. Ook in onze stad groeien nog te veel kinderen op in armoede. Ook in onze stad zijn er kinderen
die zonder ontbijt naar school gaan, geen sport of muziekles hebben of die hun verjaardag niet kunnen vieren. Daarom hebben we gezamenlijk de volgende vragen voorgelegd aan het college:

1. Is het College bekend met de Alliantie Kinderarmoede en de doelstellingen daarvan?
2. Is het College bereid zich actief aan te sluiten bij de Alliantie Kinderarmoede en bij de doelstelling
van de Alliantie Kinderarmoede om in 2030 geen kinderarmoede meer te laten bestaan?
3. Is het College bereid met het Leids maatschappelijk middenveld in gesprek te gaan om te kijken of
ze zich ook aansluiten bij de Alliantie Kinderarmoede?

Meer weten over de Landelijke Alliantie Kinderarmoede? Bezoek de website!