Bruin blauwtje: een van de belangrijkste vlindersoorten op het LBSP

Snel meer biodiversiteit op het Bio Science Park

Meer biodiversiteit op het Leiden Bio Science Park (LBSP). Dat was de inzet van het manifest dat een brede samenwerking van GroenLinks, natuurorganisaties, omwonenden en studenten in 2017 overhandigde aan de gemeente. Sindsdien is de steun flink gegroeid. Meerdere werkgroepen hebben voorstellen uitgewerkt en is er zelfs al geld opzijgezet voor investeringen in de natuur op het bedrijvenpark. Het wachten is nu op de gemeente om de plannen ook daadwerkelijk uit te voeren. GroenLinks wil dat de vaart erin komt en heeft daarom vragen gesteld.

 

Het enthousiasme was groot toen in februari 2017 het manifest voor meer biodiversiteit op het LBSP werd gepubliceerd. Met dit tienpuntenplan lieten de samenwerkende organisaties zien hoe je met een aantal makkelijke ingrepen al snel een grote en positieve impact kan hebben op de natuurwaarde van het bedrijvenpark. Klik hier om het manifest nog eens te lezen of te downloaden.
 
Al snel sprak de volledige gemeenteraad zijn steun voor het initiatief. Een zeer divers gezelschap van groene organisaties, bedrijven, universiteit, Naturalis en de gemeente ging aan de slag om te onderzoeken hoe de vergroening van het LBSP het best vorm kon krijgen. Dit alles met behulp van vele vrijwilligers. GroenLinks kan niet vaak genoeg alle deelnemers bedanken voor hun tijd, expertise en inzet bij het uitwerken van de plannen.
 
In juni 2018 presenteerden de onderzoeksgroepen een imponerend en inspirerend adviesrapport met honderden voorstellen voor meer biodiversiteit op het LBSP. Klik hier voor het rapport en hier voor de bijlagen. Tijdens een feestelijke bijeenkomst nam de gemeente de aanbevelingen in ontvangst. Sindsdien is het helaas behoorlijk stil gebleven. Zo moet het stadsbestuur nog altijd een reactie formuleren op de aanbevelingen. Daarnaast geven vrijwilligers aan sinds de presentatie van het rapport niks meer te hebben vernomen van de gemeente. Doodzonde, want juist in de brede samenwerking schuilt de kracht.
 
GroenLinks wil graag dat de gemeente met meer snelheid gaat investeren in de biodiversiteit op het LBSP en alle betrokken organisaties en vrijwilligers een grote rol blijft geven bij het uitvoeren van deze plannen. Hiertoe hebben we het college dan ook opgeroepen via schriftelijke vragen. De hele set vragen lezen? Dat kan door het document hieronder te downloaden!