Start met de verandering!

Op woensdag 13 februari vond in Cafe Einstein de feestelijke Campagnestart van GroenLinks Leiden plaats. Het was een mooie enthousiaste en interactieve avond die door Maurits Donga, één van de twee campagneleiders van GroenLinks Leiden, werd geopend. Maurits begon de avond met het voorstellen van het campagneteam en onze aanpak voor de aankomende Provinciale Staten, Waterschaps- en Europese verkiezingen. Lees hier zijn verslag van deze inspirerende avond!

Ons campagneteam wil democratie dichterbij brengen bij de Leidenaren. Als het campagneteam een wijk in gaat (Met GroenLinks de wijk in) heeft de fractie het campagneteam bijgepraat over actuele thema’s die in die wijk spelen en de door GroenLinks Leiden (mogelijk in samenwerking met andere partijen) recentelijk behaalde resultaten of het beleid dat daarop gevoerd wordt.

Ons campagneteam zorgt ervoor dat nieuwe relevante actuele thema’s uit de wijk worden doorgegeven aan de fractie zodat we met GroenLinks Leiden in deze wijken een directer en tastbaarder positief verschil kunnen gaan maken. 

Daarnaast heeft het campagneteam een heleboel inhoudelijke of actieve evenementen op de planning staan om voor de verkiezingen, ons milieu, ons klimaat en onze samenleving kennis op te doen en voor verandering te gaan! De aankomende activiteiten en evenementen omtrent de campagne kun je op onze agenda vinden of op onze facebookpagina.

Na het presenteren van het campagneplan, de aanpak en alle spannende activiteiten en evenementen was het tijd om de Provinciale Staten kandidaat Armine Stepanyan (3e GroenLinks Zuid Holland Provinciale Staten kandidaat)  en de Water Natuurlijk kandidaat Sita Dewkalie (2e Water Natuurlijk Rijnland Kandidaat) voor te stellen.

Armine Stepanyan gaf aan dat zij de samenwerking tussen provincie en gemeentes wil versterken zodat we in samenwerking groene en sociale projecten kunnen realiseren, denk aan windmolens, duurzamere landbouw en sociale woningbouw. Sita Dewkalie gaf aan dat de Waterschappen voor veel mensen veraf staan, maar dat de waterschappen verantwoordelijk zijn voor de waterkwaliteit, denk hierbij aan het bewaken van het waterpeil, het zuiveren van vervuild water, baggeren, natuurbeheer in en bij het water en het bewaken en beheren van de dijken.

Na deze voorstelrondes en inhoudelijke toelichtingen was het tijd om lekker actief te worden en te kijken hoe goed onze Leidenaren op de hoogte zijn over de aankomende Provinciale Staten en de Waterschapsverkiezingen. In een spannende quiz onder leiding van Quizmasters Armine Stepanyan en Sita Dewkalie werd onze kennis over de Provinciale Staten, de Waterschappen, en de verkiezingsprogramma’s van GroenLinks Zuid Holland en Water Natuurlijk Rijnland getest.

De jonge enthousiaste winnaars van de quiz hadden behoorlijke kennis van zaken. Als prijs mocht ik ze allemaal een correctbook overhandigen. Een eindeloos uitwisbare notitieschrift waarvan de verkopende organisatie bij elke aankoop van een schrift ook investeert in het bestrijden van analfabetisme wereldwijd.

Na het bedanken van de winnaars, heb ik ook Armine en Sita mogen bedanken met een verantwoord cadeau voor hun geweldige aanwezigheid, enthousiasme en hulp bij deze campagnestart. Ook de aanwezigheid van GroenLinks Noordwijk bij onze campagnestart waardeer ik erg en ik hoop dat GroenLinks Leiden en Noordwijk samen nog vele mooie dingen kunnen bereiken.

Als campagneleider heb ik benadrukt dat ik geloof dat we in Leiden en ook in Noordwijk voor de aankomende Provinciale Staten en Waterschapsverkiezingen ook met zijn allen echt #VoorVerandering gaan!!!  

Ik heb gevraagd aan al die enthousiastelingen om zich in te schrijven op activiteiten en evenementen en/of lid te worden van het ondersteuningsteam van de campagne. Het was mooi om de formulieren vol te zien staan met zoveel namen. We hebben de avond afgesloten met het maken van een gezamenlijke foto om daarna lekker na te bespreken en te borrelen.

Ik heb zin in de aankomende verkiezingen, de mensen bij de Campagnestart ook en ik geloof dat we samen met jou in Leiden echt #VoorVerandering gaan!!!

Mocht je vragen hebben, ideeën willen delen of willen deelnemen aan de campagne? Dan kun je uiteraard altijd mailen naar campagne@groenlinksleiden.nl

Door: Maurits Jan Donga (Campagneleider GroenLinks Leiden)