Student

Te hoge huurprijzen studentenkamers moeten aangepakt worden

Bij GroenLinks vinden we het belangrijk dat iedere Leidenaar een goede plek kan vinden om te wonen. Toch hebben studenten het tegenwoordig moeilijk: ze stuiten op een tekort aan studentenwoningen en betalen ook een te hoge huurprijs voor hun kamer. GroenLinks-raadslid Marleen Schreuder bracht daarom het probleem onder de aandacht bij de burgemeester en wethouders.

GroenLinks vindt het belangrijk dat iedereen gelijke kansen krijgt. Toch zien we dat studenten het tegenwoordig moeilijker hebben: ze hebben hoge studielasten, krijgen geen studiefinanciering meer en hebben oplopende schulden. Daarnaast is het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap nu ook van plan om de rentebedragen op studieschuld te verhogen. Het was reden genoeg voor studenten om op vrijdag 14 september de straat op te gaan om te protesteren tegen deze plannen.

Ook GroenLinks Leiden wil aandacht vestigen op deze problematiek. Naast de eerder genoemde uitdagingen is er een tekort aan studentenwoningen, en als klap op de vuurpijl blijkt uit onderzoek van de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) dat studenten gemiddeld €100,- per maand te veel aan huur betalen voor hun woning. Wij vinden het zorgwekkend dat studenten op deze manier onder druk worden gezet. Daarom moet de gemeente Leiden alles op alles zetten om de huidige marktsituatie voor studenten te verbeteren.

Ons gemeenteraadslid Marleen Schreuder kaartte het probleem van de te hoge huurprijzen afgelopen donderdag aan bij de burgemeester en wethouders via schriftelijke vragen. Ze vraagt hen onder andere of het onderzoek van LSVb reden is om aanvullende acties te ondernemen rond studentenwoningen en vraagt naar de status van eerder opgezette projecten rondom deze problematiek. Ook is ze benieuwd of het college bereid is om met woningcorporaties te gaan praten over het feit dat ze te hoge huurprijzen vragen.

Het stadsbestuur zal de vragen van Marleen binnen enkele weken beantwoorden.