Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten

Met ingang van dit jaar gaat in Leiden het budget dat we van het Rijk krijgen om chronisch zieken en gehandicapten financieel tegemoet te komen eindelijk ook helemaal aan deze doelgreep besteed worden. GroenLinks heeft zich daar hard voor gemaakt, omdat mensen met een chronische aandoening deze financiële steun hard kunnen gebruiken. Door het wegvallen van landelijke regelingen en tegemoetkomingen hebben zij de afgelopen jaren immers honderden euro's per jaar moeten inleveren.

Het college had voorgesteld alle chronisch zieken met een inkomen tot 150% van het minimuminkomen €150 per jaar uit te keren. De rest van het budget wilde het college gebruiken voor de financiering van bed, bad en brood. Een nobel doel, maar om nu dit budget daarvoor te gebruiken? Gelukkig heeft het college nu toegezegd om de financiering van bed, bad en brood op een andere manier op te lossen, zodat het hele budget voor chronisch zieken aan dit doel besteed kan worden. Dat betekent dat chronische zieken (met een inkomen tot 150%) jaarlijks voortaan €200 zullen ontvangen.

Een ander pijnpunt uit de regeling is dat minima met een chronische ziekte hun aanvullende verzekering alléén bij de collectieve zorgverzekering vergoed kunnen krijgen. Voor deze groep is het naar ons idee juist van belang een verzekering te kunnen kiezen die precies op hun vraag en behoefte is afgestemd. Helaas lukte het niet een meerderheid van de raad ervan te overtuigen dat dit aangepast moet worden. Een motie van de VVD over dit onderwerp haalde het daarom helaas niet.