Themabijeenkomst Wonen 24-10

Op woensdagavond 24 oktober werd een interactieve themabijeenkomst georganiseerd inzake het thema wonen, iets waar we allemaal dagelijks mee te maken hebben. Gedurende de avond gingen we in gesprek met Gerda van den Berg (oud-wethouder en directeur van woningbouwvereniging de Sleutels) en Anneloes van Hunnik (fractievoorzitter van GroenLinks Zuid-Holland) over de huidige vraagstukken omtrent wonen, hoe gaan we bijvoorbeeld zorgen voor genoeg woningen? En gaat het lukken om deze ook duurzaam en energiezuinig te maken?

Gerda kreeg na een korte introductie van afdelingsvoorzitter Gemma Lago als eerste het woord om haar visie over het actuele thema wonen te delen.

Uit Gerda's verhaal kwamen drie punten naar voren waar onze woningvoorraad aan dient te voldoen om het woongemak te optimaliseren. Op basis hiervan vertelde zij ook over de huidige stand van zaken in onze gemeente.

  • Betaalbaarheid: Betaalbaarheid heeft niet alleen te maken met de kale huurprijs van een woning, maar onder betaalbaarheid valt ook de energielabel van een woning.
  • Beschikbaarheid: Nu is het zo dat de gemiddelde woningzoeker 6,5 jaar op de wachtlijst staat voordat er een geschikte woning is. 
  • Duurzaamheid: Dit speelt ook belangrijke rol bij de woningen. CO2 reductie is hier een voorbeeld van.

Gerda lichtte toe dat momenteel 36% van de sociale huurwoningen in Leiden een energielabel van D of slechter heeft. Middels dit energielabel wordt geregistreerd hoe zuinig of in het slechte geval onzuinig een huis is. Het energielabel voor woningen loopt van A (groen, zeer zuinige woning) tot en met G (rood, zeer onzuinige woning). Een energiezuinig huis heeft de volgende kenmerken: dubbel glas, een goede isolatie, zonnepanelen en energiezuinige verwarming. Het is dus erg problematisch dat nog zoveel huizen een laag energielabel hebben. Het positieve nieuws is dat er wel al heel veel huizen duurzamer zijn gemaakt o.a. door de Sleutels en is het de bedoeling dat er nog vele volgen!

Gerda sloot haar verhaal af met stof tot nadenken. Kort geleden was zij op werkbezoek in de wijk Slotermeer in Amsterdam en hier zag zij meerdere overeenkomsten met Leiden Zuidwest. Het enige verschil was dat er in Amsterdam Slotermeer bomen zijn geplant tussen de huizen, waar in Leiden Zuidwest grasvelden waren aangelegd. Deze grasvelden maken het voor de gemeente wel makkelijker om op deze plekken nieuwe huizen te bouwen om meer inwoners te huisvesten. Een lastig dilemma, want groen draagt veel bij aan het wooncomfort.

Vervolgens kwam Anneloes van Hunnik (fractievoorzitter GroenLinks Zuid-Holland) aan het woord. 

Het belangrijkste wat daarin voren kwam is dat onder Holland Rijnland, 7 woonregio's vallen. Wat Anneloes daarbij aanstipte is dat de woonvisie van lokaal en regionaal niet altijd overeenkomen. Daarom ligt er een grote taak voor de provinciale staten om hierin beter te sturen maar ook voor de steden om de provincie meer te betrekken in hun plannen. 

Het was een interactieve avond waarbij er ook tijd was voor een Q&A geleid door Gemma Lago. Vanuit het publiek kwamen diverse (kritische) vragen naar voren zoals; wanneer worden er huizen gebouwd in Valkenburg? Hoe zit het met de verhuurdersheffing? Op basis hiervan volgde een leuke interactieve discussie en het was een zeer informatieve en geslaagde avond. Het is een thema wat nu zeer actueel is en we gaan daarom zeker met dit onderwerp verder. 

Mocht je naar aanleiding van de bijeenkomst of dit stuk vragen hebben over dit onderwerp of wil je er juist over meepraten? Dat kan! Geef je gegevens door aan het bestuur en je  wordt op de hoogte gehouden wat betreft dit onderwerp en kan me meepraten in de discussiegroep die we willen opzetten.

Door: Hafsa Ismail en Lauri van Oosterom