Leiden

Tijd voor investeringen in winkelgebied Herenstraat-Doezastraat

De afgelopen weken behandelde de Leidse gemeenteraad de begroting voor komend jaar. GroenLinks heeft tijdens de besprekingen samen met de VVD en D66 opnieuw aandacht gevraagd voor het winkelgebied Herenstaat-Doezastraat. In 2016 nam GroenLinks het voortouw om dit winkelgebied meer onderdeel te laten uitmaken van de binnenstad, met de bijbehorende straatsfeer en investeringen in de omgeving. De wethouder heeft inmiddels de plannen voor die investeringen uitgewerkt, en GroenLinks heeft daar uiteraard groen licht voor gegeven!

In 2016 besprak de gemeenteraad de toekomstplannen voor winkelgebieden in Leiden. Deze plannen kwamen neer op een pakket aan afspraken over welke winkelgebieden in Leiden extra aandacht en investeringen gaan krijgen. De gemeente had de Herenstraat in de Tuinstadwijk daarbij bestempeld als een winkelgebied dat niet toekomstbestendig zou zijn, terwijl de winkels daar goed lopen en de straat samen met de Doezastraat een populair winkelgebied vormt. GroenLinks heeft aandacht gevestigd op deze tegenstrijdigheid, met mooie resultaten: de gemeente heeft erkend dat de Herenstraat en Doezastraat één winkelgebied zijn en dat de straten onderdeel uitmaken van de Leidse binnenstad. Deze erkenning zou tot mooie investeringen kunnen leiden.

In aanloop naar de begrotingsbehandeling dit jaar stelde de gemeente inderdaad investeringen voor in de Heren- en Doezastraat. Deze zijn bedoeld om de Herenstraat beter op de Douzastraat aan te laten sluiten en een aantrekkelijker winkelgebied van de straten te maken. Zo wil de gemeente historische lantaarnpalen in het gebied plaatsen. Ook wil ze in de zomer bloembakken plaatsen en in de winter sfeerverlichting ophangen, zoals in de rest van de binnenstad. Maar ook de Koepoortsbrug, die de Doezastraat met de Herenstraat verbindt, moet een hele make-over krijgen, met als doel de verbinding tussen de twee straten te verbeteren.

De gemeenteraad moest deze investeringen nog in de begroting laten opnemen, wat GroenLinks Leiden samen met de VVD, D66 en PvdA uiteraard vol overtuiging heeft gedaan. De partijen hebben ook nog extra wensen op tafel gelegd: ze willen dat de gemeente onderzoekt of er in het winkelgebied een muurgedicht geplaatst kan worden en willen graag zo snel mogelijk de definitieve ontwerpen voor het winkelgebied zien.

Dit gaat de gemeente nu ook uitvoeren. Zo krijgen de Herenstraat en Doezastraat de investeringen die passen bij dit vitale onderdeel van de Leidse binnenstad!