Zorg

Tijd voor onderzoek naar winst in de zorg

Deze week kwam GroenLinks er landelijk al mee in het nieuws: de overheid moet geld dat bedoeld is voor de zorg ook daadwerkelijk gebruiken om zorg te verlenen, en niet om bonussen van zorgbestuurders uit te betalen. GroenLinks Leiden is het daar roerend mee eens. Op donderdag 9 november hebben Stéphanie Bakker en Ashley North de gemeente verzocht om onderzoek te doen naar richtlijnen en regels om winstmarges en kosten voor bedrijfsvoering in de zorg redelijk te houden.

De gemeente Leiden heeft contracten met verschillende instellingen die flinke winst maken op het aanbieden van zorg. Toch zijn er nog geen richtlijnen of regels waarmee de gemeente kan beoordelen of de winstmarges van zorginstellingen en het percentage kosten voor bedrijfsvoering in de kostprijs van zorg redelijk zijn. GroenLinks Leiden vindt dat zorgaanbieders zorgbudgetten voor de zorg en ondersteuning van Leidenaren moeten gebruiken, en niet voor winstuitkering. Daarom heeft de fractie aandacht voor deze kwestie gevraagd.

Stéphanie en Ashley kregen brede steun voor hun verzoek, waarmee de gemeente wordt opgedragen om onderzoek te doen naar welke richtlijnen of regels gehanteerd moeten worden om winstmarges en kosten voor bedrijfsvoering redelijk te houden. Hiervoor moet de gemeente met de zorgaanbieders om tafel. Verder is het ook de bedoeling dat ze bij andere gemeenten gaat kijken hoe dit probleem aangepakt wordt en of deze werkwijzen bruikbaar zijn voor Leiden. Voor GroenLinks is hierbij het belangrijkste dat er een discussie over het onderwerp ontstaat, in de gemeenteraad en tussen de gemeente, zorginstellingen en andere belanghebbenden. Om er dan hopelijk mee aan de slag te kunnen, met de huidige zorgaanbieders en bij toekomstige aanbestedingen.

Het college van wethouders zal de gemeenteraadsleden uiterlijk in het voorjaar van 2018 laten weten wat de uitkomst van het onderzoek is.